Centralisatie en krachtenbundeling

Centralisatie en krachtenbundeling in een verticale keten in Fashion

Fashion Retailing is specifiek qua logistiek

Fashion Retailing stelt andere eisen aan een logistieke dienstverlener dan het alleen “aanbieden van dozen schuiven”. “Fashion” zorgt voor seizoenspatroon, hangend en liggend vervoeren, reconditioneren van goederen, de grote hoeveelheid SKU’s etc..  “Retailing” zorgt voor de fijnmazige distributie problematiek in winkelstraten, retouren logistiek, afval en hangerstromen, meerdere malen aanleveren van verkochte producten per week etc. Dit alles maakt Fashion Retailing logistiek specifiek.

Marges van zelfstandige Retailers komen verder onder druk te staan.

Verticaal wekende ketenbedrijven, winkelbedrijven en mono-brands zijn vaak centraal gestuurd en voeren de regie over de gehele supply chain waardoor lagere kosten en effectievere werkmethodes mogelijk zijn. Zelfstandige retailers hebben een totaal versnipperde logistieke keten en weinig power hier invloed op uit te oefenen. De hogere kosten van deze versnipperde logistieke keten wordt veelal verdisconteerd in de prijs van het product. Daarnaast of misschien wel gedeeltelijk daardoor is er een sterke groei gaande van deze mono-brands die dus met minder logistieke kosten, overhead en dus grotere marges kunnen concurreren met deze zelfstandige Fashion Retailer.

Grotere logistieke dienstverleners vervreemden verder van Fashion Logistiek

De afgelopen consolidatieslag onder logistieke dienstverleners heeft er toe geleid dat er super grote bedrijven zijn ontstaan die hun eigen markt verzieken door te verschralen in de dienstverlening (dozen schuiven,  focus op general cargo) en te concurreren op prijs. Marges zijn flinterdun geworden en er is weinig geld om te investeren in innovatie. Een bijkomend nadeel van deze grotere organisaties is de vervreemding van de klant (wisselende accountmanagers, voortdurende organisatieverandering, het gevoel geen invloed te hebben op kwaliteit van de dienstverlening etc.) waardoor partnerships tussen lader en verlader vervagen.  De Fashion Retailers die het belang zien om verticaal verder te integreren moeten kiezen of de logistiek in eigen hand te houden/nemen of te kiezen voor (kleinere), specialistische logistieke partners. Dit zijn meestal niet de goedkoopste logistieke dienstverleners als je alleen naar de maandelijkse factuur kijkt maar wel de partner waarmee je de logistieke randvoorwaarden voor een goed functionerende Fashion Retailer kan invullen. En wij weten allemaal dat de schade van niet goed functionerende logistiek vele maken groter kan zijn dan de logistieke kosten zelf.

Verticale integratie levert veel op

Logistieke optimalisatie door centralisatie en krachten bundeling in een geïntegreerde verticale keten leveren op lagere kosten, effectievere werkmethodes en ontlasting van het milieu. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen, produceren en distribueren van private labels, consolidatie van inkomende vrachten vanuit het verre Oosten, In- en outbound Purchase Order tracking, met één vrachtwagen één grote zendingen afleveren bij de winkel in plaats van tig kleinere zendingen in meerdere vrachtwagens, winkel klaar aanleveren etc.

Rol van inkoopcombinaties, groot winkelbedrijven en branche vereniging kan significant worden in de overlevingskans van de zelfstandige Retailer.

Inkoopcombinaties en groot winkelbedrijven hebben de kans om voor de zelfstandige Fashion Retailer krachten te bundelen en te centraliseren in de verticale keten. Hiermee kunnen ze dezelfde initiatieven ontplooien als de verticaal werkende ketenbedrijven, winkelbedrijven en mono-brands. Zelfstandige Fashion Retailers die niet aangesloten zijn bij inkoopcombinaties hebben weinig tot geen mogelijkheid deze centralisatie en krachtenbundeling te doen waardoor hun marges nog verder onder druk komen te staan en ze mogelijk hun bestaansrecht aan het verliezen zijn. Er ligt hier nog een schone taak voor de branche vereniging en of een business case voor een specialistische logistieke dienstverlener.

Verticale integratie en milieu als marketing motivatie

Een bijkomend voordeel van consolidatie en krachtenbundeling in de verticale keten, dat helaas nog moeilijk te vertalen valt naar subsidies van de overheid, lagere kosten en consumenten herkenning is de ontlasting van ons Milieu. Dit laatste lijkt een kwestie van tijd te zijn omdat de consument meer en meer geconfronteerd wordt met de effecten van de roofbouw op de natuur via de media, politiek en het weer. Het wachten is op de eerste Fashion Retailers die het thema milieu als marketing motivatie voor hun product of bedrijf gaat gebruiken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s