Duurzaamheid wordt pas duurzaam als het bij je past

Duurzaamheid is onderdeel geworden van dagelijks handelen. De volgende aspiratie voor duurzaamheid zie ik binnen ons dagelijks handelen:

 • Al het leven is met elkaar verbonden, maar de mens (in algemene zin) heeft zichzelf buiten die verbondenheid geplaatst door meer te gebruiken van natuurlijke hulpbronnen dan de aarde kan aanmaken. Daardoor kan de natuur niet meer op ons rekenen;
 • Duurzaamheid gaat over de kwaliteit van verbindingen tussen delen van systemen, zowel ecologisch als sociaal. Daar zit de ambitie in: het doel om beter te leven;
 • Goede sociale en ecologische verhoudingen zijn ook de bron van economische ontwikkeling en groei. Die groei hoeft dus niet stopgezet te worden voor duurzaamheid. Kortom duurzaamheid kan omzet verhogend en of kosten verlagend werken;
 • Hoe bewuster we de verbindingen beleven, hoe meer duurzaamheid een levend deel van onszelf wordt. Door onze eigen natuur in waarde te laten, ontstaat er een zachte verbinding met de natuur in haar geheel. Dan alleen hebben abstracte begrippen als duurzaamheid en milieu echt met leven te maken en is het meer dan een hype.

In die aspiratie ligt dan het verbinden van mensen, natuur en ecologische systemen en dit zijn dan tevens de thema’s waarop wij duurzaamheidsbeleid binnen de Supply Chain zouden moeten ontwikkelen.

Helemaal terug geredeneerd naar de kern van het vraagstuk zijn wij in feite voor wat betreft voeding de bemiddelaar tussen mens en aarde en voegen hier waarde toe door product, plaats en wijze van verkopen. Vloeistof en voedingsmiddelen (door de natuur gemaakt) bemiddelen wij tussen de natuur en de klanten waarmee zij zich in leven houden en hebben dus in ieder geval qua veiligheid maar ook op duurzaamheid een verantwoordelijk beroep.

Duurzaamheid is een onderdeel geworden van ons Business plan. Hierin worden initiatieven opgenomen om bedrijfsactiviteiten “groener” te maken rondom rode draden in duurzaamheid. Daarnaast worden in inkoopafwegingen duurzaamheidsaspecten meegewogen in de keuze.

Onderstaand een verdere verdieping van de ecologische en sociale rode draad waarlangs wij beleid zullen moeten ontwikkelen

 • Ecologische rode draad – de cirkel rond maken en productiviteit verhogen. Op dit moment halen wij meer uit de hulpbronnen dan dat de natuur kan aanmaken. In principe leven wij van de rente en souperen de hoofdsom ook op en daarmee hebben wij geen toekomst. Wij komen hieruit door efficiënter die hulpbronnen te gebruiken, middels productiviteit van hulpbronnen te verhogen en cyclisch te produceren. Organische hulpbronnen (maar ook andere zoals bv. fossiele) weer opnieuw te gebruiken/niet te verarmen door daar vanuit een circulaire optiek naar te kijken v.w.b. het productie proces. Voorbeelden hierbij zijn: Het terugbrengen in de natuur van organische hulpbronnen is een van onze rode draden in de duurzaamheid aanpak zijn. Hierbij wordt gedacht aan inzamelen apparatuur, GFT naar compost, koffiedrab teruggeven aan champion kwekers en vervolgens deze champions weer inkopen, afval recycling etc. producten met moderne productie technologie gemaakt in te kopen etc.
 •  “Het goede voorbeeld geven” rode draad – Houding en gedrag van mensen leiden naar meer verbinden van natuur en mensen. Wij spreken als leiders dan ook uit dat wij verantwoordelijkheid willen nemen voor de effecten van ons handelen op mensen en natuur en weten dat onze stijl van leiding geven dan gericht moet zijn op het verbinden op de sociale dimensie en ecologische dimensie van het bestaan op een zodanige manier dat de kwaliteit van die relaties op een hoger niveau komt te staan. (=aspiratie van ons als leiders).

Hiervoor is nodig een persoonlijke beleving en verbinding op het punt duurzaamheid anders lukt het niet.

Zoals velen al weten komt vernieuwing en verandering vanuit jezelf. Echter wij zijn goed georganiseerd om bestaande belangen in stand te houden.

Management is bewegen tussen de bestaande coordinaten van het systeem of wel het runnen van een bestaande orde. Leiderschap gaat over meenemen van mensen naar een nieuwe orde, nieuwe manier van werken naar nieuwe verhoudingen en verbinding. Vanuit eigen “zijn” dit doen en demonstreren, anders gebeurd het niet.

In het kader van duurzaamheid in relatie tot leiderschap is persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke vernieuwing van wezenlijk belang. Als manager ga je niets veranderen, als leider alleen. Er is nu een enorme behoefte aan leiderschap omdat er zoveel moet veranderen.

Ik wil verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van mijn handelen op mensen en natuur, hiervoor moet ik verbinden op de sociale dimensie en ecologische dimensie van het bestaan op een zodanige manier dat de kwaliteit van die relaties op een hoger niveau komt te staan. (=aspiratie) Hogere kwaliteit van de relatie tussen mens en aarde.

In volle authenticiteit hiermee bezig te zijn. Geen functionaris die een rol speelt maar die met zijn hele wezen/zijn in en voor die organisatie staat. Het doel is een rijker en voller leven, leven dringt voller tot je door, naar mate je vordert wordt je effectiever.

Dan pas wordt duurzaamheid duurzaam omdat het bij jou past.

E-commerce / webshop – gewoon doen

Verkopen van uw producten via het internet kan zeer veelbelovend zijn en veel van u collega’s zijn al verrast door de snelheid en groei van hun E-commerce kanaal. Wij kunnen u helpen met het bepalen van u E-commerce strategie maar ook met het realiseren van een Webshop…

Het via internet verkopen van je producten is een vak apart, ook al denkt u uw consumenten te kennen. Wij hebben dan al verschillende Retailers geholpen met het on-line gaan en ik wil graag onze ervaring met u delen.

Het proces van verkopen via het internet is relatief eenvoudig, de randvoorwaarden voor succes en het multi disciplinaire karakter echter maakt de implementatie relatief complex en risicovol.

Het E-commerce proces:

 • Trekken – bezoekers trekken op uw site door een duidelijke en doeltreffende E-marketing tactiek;
 • Boeien – als de bezoekers op uw site zijn moet u in één keer een goede indruk geven van uw brand image en uw producten;
 • Zoeken en binden – de potentiele klant moet in enkele seconden geboeid worden en zal dan zijn keuze maken;
 • Eenvoudige transactie – het kopen moet eenvoudig en veilig zijn, bij twijfel of hapering wordt niet gekocht, alle artikelen die u aanbied moet op voorraad zijn;
 • Service is key – direct de volgende dag leveren en de klant voortdurend op de hoogte houden
 • Retentie – .. en de klant weer terug laten komen op uw site door e-marketing;

Kenmerkend voor een goede webshop is dat deze in één keer goed moet zijn. Hierom moet u er veel tijd en expertice in steken bij het opzetten van de shop en niet tijdens “live”. De integratie met uw marketing-, product-, logistiek en finaciele processen moet in één keer goed zijn. Er is geen ruimte voor try- en error, een klant kwijt blijft voor minimaaal 3 jaar weg. Een E-commerce project is altijd een multi disciplinair project en laat zien of uw afdelingen ook kunnen samenwerken op een zeer snelle en adequate manier.

Wat te verwachten en waar aan te denken

Wat kunt u verwachten van een webshop en waar moet u aan denken:

 • de conversie kan liggen tussen de 1% en 2%;
 • het (gratis) kunnen terugsturen is verplicht en noodzakelijk. De klant verwacht direct zijn geld terug en gaat na 2 dagen al bellen waar zijn geld blijft. Terugbrengen naar de winkel vergroot u verkoopkans weer;
 • vertel wanneer u levert en dit moet de volgende dag zijn;
 • verkoop alleen zaken die u kunt leveren / op voorraad heeft (is uw voorraadinformatie real-time en accuraat genoeg, zo niet regel dit vooraf of bouw veiligheidsmarges in);
 • het aanbieden van customer service (product info en leverinformatie) en bereikbaar zijn via e-mail en telefoon is noodzakelijk. Zwaartepunt van shoppen ligt op ‘s avonds en in de weekenden en feestdagen. Richt hier iets voor in;
 • de betalingsmogelijkheden verschillen per land;
 • uw webshop mag meer producten voeren dan u heeft in de winkel maar de webshop moet minimaal alle producten tonen die ook ook in de winkel te koop zijn, mits op voorraad;
 • uw store managers zullen de webshop als “concurrent” van de winkel zien. Doe hier uw voordeel mee;
 • een klant stelt de hoogste eisen aan de presentatie en werking van de webwinkel. Afrekenen moet een simpel, robuust en veilig proces zijn. Elke hapering leidt tot annulering van de koopimpuls;
 • de processen op uw financiële, logistieke en catalogi/productontwikkeling, marketing (adress management) moeten excellent zijn. Verbeter deze alvorens te beginnen met de webshop;
 • …….

Zelf doen of uitbesteden.

U zult ook een keuze moeten maken wat u zelf gaat doen en welke diensten u overlaat aan een professional. U kunt kiezen voor het bouwen van uw eigen shop (Toobox) of kiezen gebruik te maken van een al bestaand en werkend platform (Outsourced).

Webshop zelf doen of uitbesteden

Planning en doorlooptijd

Een high level planning en aanpak van een project kan er als volgt uitzien;

Mogelijke planning web-shop realisatie
Mogelijke planning web-shop realisatie

 Waarmee kunnen wij u helpen:

Advies. Wij adviseren graag maar nemen ook graag de verantwoordelijkheid voor het resultaat. Geen woorden maar daden.

 • E-commerce strategie bepaling samen met de stakeholders;
 • Het definieren, inrichten en implementeren van de Webshop processen zoals maar niet beperkt tot catalogus management, de logistieke afhandeling incluis retouren, het financiele proces, rapportages etc;
 • De functionele en technische integratie tussen de webshop en u systemen;
 • Het optimaliseren van een bestaand eCommerce proces. We kennen de do’s en dont’s om een succesvolle webshop in te richten;
 • Wij kunnen u helpen met de keuze wat zelf te doen en wat uit te besteden en naar wie incluis de RFI/RFP’s en business case;
 • Software selectie en implementatie;
 • ………

Project management. Webshop realisatie is met name een multi disciplinair project. Er zijn veel afdelingen bij betrokken en iedereen heeft een mening en wil gehoord worden. Daarnaast moet het resultaat van het project direct goed zijn, er is geen ruimte voor try- and error. Wij kunnen u helpen met het opzetten en leiden van een doeltreffend project. Daarnaast vereist een webshop implementatie een aantal specifieke activiteiten en stappen, wij weten welke en de volgorde waarin.

Ontwerpen samen met u. Er zijn veel ontwerpen nodig:

 • Grafisch ontwerp. Wij hebben geen expertise in huis voor grafisch ontwerp maar kennen in ons netwerk partijen die dit heel goed kunnen. Wij brengen u graag hiermee in contact;
 • Een Interactie ontwerp. Een goede indeling in het assortiment is essentieel voor klanten om producten te kunnen vinden. De juiste interactie- en navigatiestructuur moet dit ondersteunen. Wij weten wat wel en niet werkt;
 •  Functioneel ontwerp. Alle functionaliteiten worden beschreven, zodat een duidelijk overzicht ontstaat van de website/webshop die zal worden gerealiseerd.

De realisatie van de webwinkel. Op basis van de gemaakte ontwerpen wordt de webshop gerealiseerd. Wij huren de mensen in die bij uw project passen. Dit kan in een Full System Integrator rol of in een faciliterende rol.

Waarden voor een Retailer

Ondersteun je cultuur met de  juiste waarden voor een Retail organisatie

Retailing in het algemeen is een omgeving waarbij snel kunnen inspelen op veranderingen en  ondernemerschap belangrijk zijn. M.i. zijn de volgende cultuurkenmerken bepaalde succes criteria voor een onderneming:

 • Flexibiliteit van reageren – mogelijkheid om de organisatie snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Vaak laten beslissingen te lang op zich wachten en zijn er te veel management lagen betrokken bij het maken van bv business cases.  Dit ontmoedigt actie gerichtheid.
 • Cost driven en Lean & Mean – Heldere inzicht creëren in toegevoegde waarde van activiteiten en organisatie onderdelen, in  staat zijn snel, goede beslissingen te nemen. Geef managers en hoofden van dienst mandaten mee en stuur op resultaat, niet  alleen op het volgen van het proces. Vier van “tijd tot tijd” je successen en leer van foute beslissingen.
 • Product, Sales en klantretentie focus – Zorg ervoor dat klantcontact excellent verloopt tijdens verkoop en service teneinde nieuwe  klanten te winnen en bestaande klanten te behouden. Zaken als loyalty, CRM mogen niet ontbreken;
 • Expanderen, binnen en buiten de formule – Helder inzicht in de groeiwens en richting van de omzet, omzetten in expansie  drift. Durf te expanderen buiten traditionele producten. Immers groei moet in Retail;
 • Design, Inkoop is verkoopgedreven (ketenmodel) – Altijd ontwerpen mede op basis van verkoop statistieken en altijd scherp  inkopen ten einde de kosten en marge te verbeteren. Zorg ervoor dat inkoop niet hoofdzakelijk productgedreven is;
 • Management focus of KSF’s – Niet meer focussen op proces en alle issues maar op kritieke succesfactoren van je onderneming, de rest is afleiding en vaak politiek. Wees hard en streng op feiten en wees eerlijk tegenover je mensen, resultaat telt;
 • Ondernemersmentaliteit – Omschreven als pro actieve management activiteit teneinde externe veranderingen en interne  kracht optimaal te vertalen naar kansen en winstgevende bedrijfsactiviteiten

Groei moet!

Retail trends initiëren Supply Chain veranderingen

 

Verschillende nationale en internationale  onderzoeken geven de volgende bedrijfseconomische ontwikkeling in Retailing weer voor 2009-2010:

 • 20% retailers stijgt de omzet;
 • 50% retailers handhaaft omzet;
 • 30% retailers te maken met omzetdaling

Conclusie: 80% van de Retailers zoeken groei door intredend schaarmechanisme. Immers de onvermijdelijke kostenstijgingen bij  gelijkblijvende omzet eroderen de marge extensief door de hoge kostenniveaus van Retail organisaties dus: “GROEI MOET”.

 

Daarnaast is en zal de klant steeds kritischer en beter geïnformeerd zijn door internet en niet langer meer lokaal (in zijn  traditionele verzorgingsgebied) zijn producten zoeken. Bijvoorbeeld binnen de Kids Fashion Retailers zien wij veel concurrentie komen van  grotere en beter georganiseerde Fashion Retailers die hun bestaande collecties uitbreiden met een Kids collections.  Onderscheidend vermogen moet dan komen door je Niche positie te behouden en uit te breiden.

 

Retailers kunnen deze groei bereiken door:

Organische groei in bestaande winkels. Dit betekent sturen op conversie en vaak betekend dit motivatie van winkelpersoneel en het leveren van excellente service. Je zult het volgende moeten bereiken op het gebied van vergroten klanttevredenheid en retentie (klant gedreven beslissingen);

 • Ken je klanten door:
  • gebruik je POS om betere data mining te kunnen doen (on line data verzameling mogelijk te maken). Vaak  zijn er al veel gegevens maar er wordt onvoldoende mee gewerkt;
  •  registreer altijd je klanten en beloon ze voor de medewerking door middel van een cadeautje / extra service;
  •  inzetten van Customer loyalty programma’s
  • dynamische / Real time promoties
 •  Personeel is belangrijk en maakt het verschil:
  • Meet, stuur en waardeer je personeel op klanttevredenheid. De klant waardeert service.
  • Meet, stuur en waardeer je personeel op conversie doelen. Conversie is de KPI om te meten hoe je personeel omgaat met de klanten en in hoeverre zij verkoopgericht zijn. Maak de relatie tussen beloning en conversie eenvoudig en duidelijk;
  • Opleiding en motivatie van winkelpersoneel moet bovenaan op de agenda te staan. Training en opleiding van personeel in verkooptechniek en relatiemanagement;
 • E-Retailing en webintegratie, ophalen en retour brengen in de winkel juist stimuleren. De klant komt binnen en dit geeft kansen en is juist niet lastig;
 • Zoek naast landelijke marketing mogelijkheden ook naar lokale mogelijkheden en meet het resultaat. Er is altijd wel ergens in een stad waar je zit een lokaal event waarop je creatief kunt inspelen. De etalage is nu meer dan ooit het belangrijkste communicatiemiddel om de klant naar binnen te trekken. Door gek en wees creatief om de mensen te laten stoppen bij je etalage.

Het ontwikkelen van een lean & mean en flexibele /aanpasbare onderneming waardoor dieper geïnvesteerd kan worden in  Product en Markt. Dit betekent ook meer investeringen in ondersteunende technologieën.

 • Sturen op kosten is een waarde die elke organisatie onder zijn cultuur zou moeten hebben. Wees feitelijk maar hard op onnodige kosten en laat iedereen verantwoording afleggen over gemaakte kosten. Al is het dat ene kassabonnetje van de Blokker voor te dure schoonmaak spullen.  
 • Centraliseer zoveel mogelijk je funties om werkzaamheden maar op een plek in de organisatie plaats te laten vinden, dit hoeft niet het hoofdkantoor te zijn. Ondersteun dit door het voeren van een “One system strategy” indien je meerdere kantoren in het buitenland hebt.
 • Verbeteren van Merchandise en voorraad (volg)systemen, denk hierbij aan
  •  EDI;
  •  CRM software;
  •  RFID;
  •  Datawarehousing/ business intelligence;
 • Verder standaardiseren en introduceren van bewezen technologieën;
 • Maar creëer vooral een platte organisatie die in staat is snel beslissingen te nemen en uit te voeren;

Introductie van nieuwe formules. Dit kan ook een E-tailing strategie zijn en of  nieuwe producten in licentie geven.  Stabiliseren/professionaliseren en dan met wellicht met Franchise verder groeien. Maar ook een nieuw concept beginnen kan een strategie zijn.

Bestaande winkellocaties en beleving verbeteren.

 • Snellere wisseling van collecties, meer keus, meer variëteit;
 • Inrichting up to date brengen;
 • Creëer een ordelijke en nette uitstraling. Dit is een management focus;
 • Werk achterstallig onderhoud direct weg;
 • Innovatie bv PoP marketing in de winkel via Wifi/SMS/Bleutooth maar ook het simpele kopje koffie en het glaasje champagne doet wonderen.

Vraag gedreven Supply Chain inrichten, de ketenomkering. Dit resulteert in snellere assortiment wisselingen, focus op  schapbeschikbaarheid verhoging, een kortere en snellere SC. Dit kan bereikt worden door focus te hebben op de volgende  SC gebieden

 • Introduceren en of verbeteren van Demand planning & Forecast procedures immers je gaat steeds meer van make to order naar make to forecast;
 • Koop niet al een half jaar van te voren in op laagste SKU niveau per winkel maar bepaal dit zo laat als mogelijk op basis van daadwerkelijke verkoopcijfers;
 • Zorg voor goede en robuuste pre allocatie en of replenishment processen;
 • Renaissance van ECR initiatieven (waaronder invoering van EDI en RFID). Neem dit op in je SCM strategie en initiatieven.

Product differentiatie. Verbaas de klant over wat je te beiden hebt.

 •  Ontwikkelen en bouwen aan Merk buiten de traditionele producten om
 • Het vinden van nieuwere/andere en goedkopere producten. Veelal vindbaar in lage lonen landen. Dit betekend een verdere professionalisering van de SC  functie;
 • Innoveer je product altijd;
 • Betere assortimentsplanning en sneller wisselen van assortiment. Werken met minder leveranciers en wederzijds investeren in het verbeteren van de beheersbaarheid van de SC (ECR  concepten);
 • Nieuwe distributie kanalen ontwikkelen en de bestaande versterken zoals bv  E- Retailing in combinatie met huidige winkels (winkel fulfilment) maar ook Store in Store concepten in groot warenhuizen. Maar zorg door product differentiatie voor onderscheidend vermogen en extra waarde in de al bestaande winkels.

Rode draad in de strategie is differentiatie. Dit is te bereiken door:

·         think locally act globally;

·         planning rondom de klant;

·         winkelbeleving;

·         klant gedreven demand netwerk;

·         personeel is belangrijk en maakt het verschil;

·         leverage on technologie om flexibel te worden;

 

Dit alles om:

·         bestaande klant omzet te verhogen;

·         nieuwe klanten te vinden en te houden;

·         hogere en meer winstgevende omzet.

 

Belangrijke maar zeker niet de enige uitgangspunten voor veranderingen zijn:

 • De beoogde veranderingen dienen snel en in een keer goed geïmplementeerd worden (no room for failure). Leiderschap en kennis van zaken zijn de basis voor succes;
 • De mens moet centraal staan in de verandering;
 • ShareHolders zullen bereid moeten zijn hiervoor tijd te geven en geld te investeren. Aantrekken van extra of nieuwe mensen  gaat veel tijd (kost minimaal 3/4 jaar om de organisatie in detail te begrijpen) en geld kosten. Beste manier om verandering te  organiseren is door enkele bestaande management leden de kar te laten trekken met intensieve coaching op de achtergrond;
 • Verandering zal moeten voorkomen uit een breed gedragen strategisch plan met een duidelijke focus en een programma/projectmatige aanpak;
 • Uitgangspunt voor verandering zou altijd vereenvoudiging van het  business model moeten zijn. Maak het juist makkelijker. Ook dit kost geld en tijd;

Wereldwijd één werkwijze met Navision Pebblestone

(interview met Bert Kruisdijk uit FashionUnited mei 2007)

Wereldwijd een werkwijze met Pebblestone Fashion

Oilily bracht in 1963 een revolutie teweeg in de tot dan toe traditionele kinderkledingmarkt. Talloze vernieuwende en vooruitstrevende collecties zijn sindsdien op de markt gebracht, met fun, comfort, exclusiviteit en authenticiteit als leidraad. Inmiddels is Oilily een wereldberoemd merk, beloonmet vele (inter)nationale prestigieuze prijzen. Wereldwijd heeft de organisatie naast de Wholesale business meer dan 70 eigen winkels en verkooppunten. Om dit alles in goede banen te blijven leiden, maakt Oilily gebruik van Microsoft Dynamics™ NAV en Pebblestone Fashion®.

 “Oilily opereert wereldwijd. De stoffen en kleding worden ontworpen op het hoofdkantoor in Alkmaar. Productie vindt plaats in Zuid Europa en het Verre Oosten. Van daaruit worden de artikelen naar magazijnen in Europa, Amerika en Azie gestuurd ter distributie. Deze internationale aanpak stelt natuurlijk hoge eisen aan organisatie, processen en systemen,” Aan het woord is Bert Kruisdijk, verantwoordelijk voor onder andere de wereldwijde lCT van Oilily.

 “Oilily is volledig verticaal geintegreerd en kent zowel wholesale- als retailprocessen. Automatisering speelt een cruciale rol in het beheersen en controleren van deze processen. Door de keuze voor Microsoft Dynamics NAV met Pebblestone Fashion voor de specifieke fashionfunctionaliteit, zijn we in staat wereldwijd met dezelfde processen te werken en toch rekening te houden met de specifieke lokale eisen en wetgeving in de verschillende landen.”

 “Oilily werkte voorheen met een op maat gemaakt automatiseringssysteem. Op een gegeven moment is ervoor gekozen om het besturingsmodel drastisch te wijzigen en te vereenvoudigen door over te gaan op een controlled ‘Ready Made Garment’ organisatie”, aldus Kruisdijk. “Dit betekent dat wij onze eigen stoffen blijven ontwerpen en kiezen, maar de logistieke en financiele verantwoordelijkheid aan de fabrikanten overlaten. De productie en levering van producten-af-fabriek tot de eindafnemer zijn uitbesteed; Oilily focust zich op de controle van deze processen. Daarnaast wilden we de supply chain en de logistieke processen beter en gedetailleerder beheersen en nog beter kunnen inspelen op de markt. AI deze factoren zorgden ervoor dat we een nieuw IT-systeem zijn gaan zoeken voor adequate ondersteuning van onze bedrijfsprocessen. Bovendien bood een implementatie de unieke gelegenheid om onze processen snel en grondig te verbeteren.”

Volledige beheersing van bedrijfsprocessen

“Microsoft Dynamics NAV biedt wereldwijde ondersteuning met lokale vertegenwoordiging. Daarnaast biedt het systeem mogelijkheden om de supply chain verder te beheersen en te verkorten en managementinformatie te verkrijgen. Deze voordelen, samen met de intercompanystructuur van Pebblestone Fashion, gaf de doorslag bij onze keuze”, vervolgt Kruisdijk.

“De implementatie van Pebblestone Fashion hebben we gebruikt om de verandering van de organisatie vorm te geven. Zonder ondersteuning van een goede IT-oplossing is het immers onmogelijk om het ontwerp, de productie en de uitlevering van onze collecties, die telkens uit ongeveer 15.000 SKU’s bestaan, te beheersen. Bovendien stelt de intercompanystructuur van Pebblestone Fashion ons in staat om de financiele gegevens vanuit de diverse land en op uniforme wijze te verwerken, ondanks de verschillende juridische en fiscale eisen die er gesteld worden.”

 “Onderdeel van het hele traject was ook om de eigen winkels van Oilily te voorzien van nieuwe kassa’s en software, gekoppeld aan Pebblestone Fashion. Hierdoor zijn we in staat datgene wat we in de winkels meteen direct door te vertalen naar de samenstelling van komende collecties. Binnenkort werken alle vestigingen wereldwijd met Pebblestone Fashion. Hiermee hebben we een ‘one company’ profiel: we werken overal op dezelfde wijze met een systeem. Een van de vele voordelen daarvan is dat we binnen enkele dagen na de maandafsluiting een overzicht van de wereldwijde resultaten kunnen zien.”

“De beschikbaarheid en openheid van een grote hoeveelheid informatie, stelt ons in staat continu in te springen op de vraag uit de markt en waar nodig bij te sturen. Hierdoor kunnen we met dezelfde mensen meer werk verzetten. We komen aan veel meer dingen toe. Voorheen waren we bijvoorbeeld veel tijd kwijt aan het verzamelen van informatie. Nu besteden we deze tijd aan het uitvoeren van betere analyses en het uitzetten en opvolgen van acties”, aldus Kruisdijk.

 “Wanneer we naar de effecten van Pebblestone Fashion kijken, verwoord ik dat meestal als voigt: eerst geloofden we dat alles goed liep, daarna dachten we op basis van ervaring dat alles goed liep, maar nu weten we op basis van feitelijke informatie precies waar het goed loopt en waar nog werk aan de winkel is.”

Het orignele artikel: Wereldwijd één werkwijze

Anticiperen op de grillige consument

Mode, het woord zegt het al. Dat betekent morgen in. Overmorgen uit. Dicteren kan niet meer. De steeds wispelturige consument bepaalt het zelf. Logistiek is het daardoor een bijna onmogelijke opgave om dat in en uit te stroomlijnen. Toch lukt dat steeds beter. Een blik achter de schermen in de grillige world of fashion.

 (door Fred Krijnen n.a.v. interview met Bert Kruisdijk, Supply Chain Magazine februari 2007)

Iedereen weet het, althans in de modewereld. En zo wil die modewereld het ook graag houden. De modewereld dicteert immers wat modern is. Het staat dan vreemd wanneer je moet toegeven dat je zelf qua logistiek hopeloos ouderwets bent. Toch was dat tot voor kort wel degelijk het geval. Vooral ook omdat de modewereld, dankzij die grillige consument, steeds moeilijker kan dicteren. In plaats van ‘make to order’ verschuift het concept dan ook steeds meer naar ‘make to forecast’. Dus niet meer dicteren wat de klant zal gaan dragen, maar anticiperen op wat de klant wil dragen. Voor marketing is dat een helse klus. Maar voor de supply chain is de uitdaging nog veel complexer. Vooral ook omdat het tot enkele jaren terug aan adequate software ontbrak. Inmiddels zijn er wel verschillende programma’s die logistiek op die steeds grilligere consument kunnen inspelen. 

Duizelingwekkende cijfers

Nu eerst even een blik achter de rekken. In totaal geven we met z’n allen jaarlijks zo’n slordige 13.5 miljard euro aan kleding uit. Dat is, hoewel je dat uit het straatbeeld niet zou distilleren, zo’n beetje het Europese gemiddelde. In exacte omzetcijfers is de modewereld helaas wat schaars. Begrijpelijk, want er zijn al zoveel andere duizelingwekkende cijfers. Deze bijvoorbeeld. De traditionele kledingswinkel kent twee tot vier seizoencycli per jaar. Een collectie per seizoen kan gemiddeld tussen de zeshonderd en achthonderd modellen bevatten. Elk model kan in meerdere kleuren voorkomen. (gemiddeld twee). Elk modelkleur kan in verschillende maten voorkomen (gemiddeld zes). Elk seizoen kan dus 600 x 2 X 6 = 7.200 Stock Keeping Units (SKU’s) bevatten. Bij twee seizoenen per jaar, dat is inmiddels al hopeloos uit de mode, heeft een gemiddelde kledingwinkel dus al 14.400 verschillende SKU’s.

En dan zijn er de mijlpalen. ‘Een productieorder of inkooporder kent gemiddeld 62 mijlpalen van uitontwikkeld product tot levering aan de klant’, weet Bert Kruisdijk. Bert Kruisdijk (SCM February 2007), directeur Supply Chain, FM & ICTHij is directeur Supply Chain & ICT van Oilily. Hij zegt: ‘Gezien de hoeveelheid SKU’s, tijdkritische levertermijnen, opschuivende opruimingstijden en de veeleisende consument, die tijdens de kerstinkopen al de eerste zomerartikelen wil zien, is het van belang controle te houden op deze mijlpalen. De combinatie van de hoeveelheid mijlpalen en aantal SKU’s per seizoen maakt dat vergaande automatisering van Productie Order tracker nodig is. Meer en meer zie je standaardpakketten deze trafficmodules aanbieden, maar een groot gedeelte van de mijlpalen ligt in de logistiek.’

Ketenomkering

De impact van de internationalisatie op de supply chain is zeer groot. Er zijn en worden initiatieven ontplooid om consolidatiepunten en productiebeheersing vanuit het Verre Oosten verder te verbeteren. Verkoopmarkten worden niet langer vanuit een distributiepunt geleverd, maar meer en meer wordt er direct importzending vanuit de fabrieken naar de klant gestuurd. Kwaliteitsmanagement verplaatst zich dan ook upstream, in het ontwerp en ontwikkelproces, bij de stoffenleveranciers, in de fabrieken en in de consolidatiepunten. De complexiteit van aansturing van deze logistieke stromen wordt daardoor groter en vergt onder meer betere toeleveranciers, betere mijlpaalcontrole over de gedetailleerde Productie Order tracking, kennis van transport en douaneregels, die per afzetgebied kunnen verschillen. Bert Kruisdijk: ‘De impact van ketenomkering op de supply chain is zeer duidelijk merkbaar in de fashion retailing. Ketenomkering in de fashion retailing laat zich het best omschrijven door het feit dat klantgedrag divergerend van aard is en trends volgen elkaar sneller op. Daardoor wordt meer en meer de regie over de keten geinitieerd door de klant, in plaats vanuit de fabrikant. ‘Een aantal bedrijven, zoals Hennis & Mauritz en Zara, zijn goed in staat hier op in te spelen. Ze danken hun succes onder meer aan het bijna constant kunnen verversen van hun collectie en winkelbeeld. Daardoor komt de klant vaker terug en kan het bedrijf sneller reageren op trends en snellopers. Conceptueel vereist dit twee supply chains. Een, die is gericht op fast response en een ingericht op het bereiken van optimaal efficiente voortbrenging.

Fast response supply chain

Bert Kruisdijk: “In de modelogistiek rukken de fast reponse supply chains op. Vaak gebeurt dat in de wat duurdere productielanden in Oost-Europa. Bij dit proces zijn design en ontwikkeling van producten ingericht op basis van voorgedefinieerde shill-outs/patronen. De productiecapaciteit in de fabriek wordt vooraf ingekocht. De te produceren producten worden pas op het allerlaatste moment vastgesteld. Door de korte levertijden kiezen de retailers meestal make to forecastconcepten. Bedrijven, zoals Oilily, Hennis & Mauritz, Zara en Tommy Hilfiger, die in staat zijn de betrouwbaarheid van hun forecast hoog te houden, zijn de winnaars. Sinds enkele jaren maken ze gebruik van statistische software. Daarnaast moeten trendanalyses en panelanalyses betrouwbare prognoses garanderen. Er worden posities genomen in stof- en fourniturenvoorraden. Daardoor kan de totale leadtime van het ontwerp naar levering uit de fabriek worden verkort. Dat geldt ook voor de inzet van snelle transportmiddelen zonder consolidatiepunten. Bijna alle fashionretailers besteden het transport uit. De productielogistiek heeft een focus op efficient en snel produceren. De kosten van fast response Iiggen relatief hoger dan van een efficient ingerichte supply chain. De fashion retailers compenseren dit door schaalvergroting en centraal georganiseerde lean en mean organisaties”.

“Steeds meer traditionele groothandels richten ook winkelketens op. En dat maakt het werk voor de supply chain manager complex. Hij wordt plotseling ook geconfronteerd met concepten als voorverdelen en replenishment, retouren en winkelstraatproblemen. De komende jaren wordt een goed werkende supply chain sowieso veel belangrijker. Het wordt namelijk steeds moeilijker om de kosten te drukken door in lagelonenlanden te produceren. Landen met een sterke economische groei, zoals India en China, rich ten zich in toenemende mate op hun eigen lokale afzetmarkt. Bovendien stijgen de lonen in deze landen explosief. Even een jumbo vol goedkoop geproduceerde jeans laten invliegen is binnen enkele jaren waarschijnlijk minder makkelijk realiseeraar”. Aldus Bert Kruisdijk

De supply chain als redding

Oilily is een premium brand met een focus op zelfstandige, creatieve vrouwen met kinderen tussen de nul en de tien jaar. Het bedrijf werd in 1963 opgericht. Er werken wereldwijd rond de 850 mensen en er worden drie kanalen bediend: wholesales (groothandel dus), E-tailing (webshop) en de eigen retail (80 winkels wereldwijd). ‘Oilily heeft opmerkelijke resultaten bereikt met het verbeteren van de supply chain’, zo constateert Bert Kruisdijk. ‘Wij hebben een groot aantal projecten afgerond met  als doel de supply chain te verbeteren in kosten en performance, dus juistheid, tijdigheid en kwaliteit. Voorbeeld van deze projecten is outsourcing logistiek. Daarbij gaat het niet alleen om de warehousefunctie, maar de totale supply chain, waaronder transport, PO tracking, douane, facturering, administratieve afhandeling, enzovoort. Daarnaast hebben we een nieuwe sourcingstrategie, een nieuw businessmodel, tracking and tracing van productieorders, wereldwijde implementatie van Navison Pebblestone met een belangrijke supply chaincomponent. ‘Oilily staat er nu veel beter voor dan vier jaar geleden. Het is toch opmerkelijk weer te zien hoeveel verborgen kostenreductie en omzetoptimalisatie te bereiken is door een beter werkende supply chain.

“Daarbij maak ik wel de kantekening dat het bij Mode in eerste instantie draait om het maken van het juiste product (Creactiviteit) en het verkopen hiervan (Commercialiteit). Als dit voor elkaar is dan is de Supply Chain van doorslaggevende betekenis om dit succes om te zetten in klinkende munt, onder aan de streep”, aldus Bert Kruisdijk.

Het complete artikel: Anticiperen op de grillige consument – SCM februari 2007

Toekomst visie Fashion Retailing

(eigen interpretatie uit onderzoek “grensverleggend ondernemen” en andere publicaties over toekomst Fashion Retailing)

Inleiding

 • constante elementen van invloed op verandering in onderneming:
  • internationalisering;
  • ketenomkering;
  • schaalvergroting.
 • hierbij komen elementen als:
  • verantwoord ondernemen;
  • milieu;
  • innovatie door technologische vernieuwing.

Naar een nieuwe economie

De veranderingen

Economen voorspellen op macro niveau het ontstaan van een nieuwe economie. Wij gaan over van een systeem van extensieve groei naar een systeem van intensieve groei:

 • extensieve groei door inzetten van meer grondstoffen, energie en mensen;
 • intensieve groei door beter (her)gebruik van grondstoffen, benutten van hernieuwbare energie, nadruk op hogere productiviteit en hogere toegevoegde waarde per eenheid product;

 Het zal niet zo zijn dat het ene systeem het andere zal vervangen echter zullen deze 2 systemen voorkomen. Het is denkbaar dat in de kledingindustrie beide systemen zullen leiden tot veranderende business modellen in de kledingindustrie: sommige met een focus op intensieve groei, sommige op extensieve groei.

De onderbouwing

 • de ontwikkelde landen zijn rijpe markten: groei van besteding eerder in waarde dan in volume;
  • gebrek aan tijd leidt onder andere naar de groei van de behoefte aan meer dienstverlening. Groei van service propositie van winkels en of plaatsen van aanbiedingen dichter bij de consument;
  • massa individualisatie
   • groei maatconfectie;
   • stomen in de supermarkt;
 • de ontwikkelingslanden zullen in ontwikkeling groeien tot “volwassen” markten. De productie van deze landen zal meer en meer gaan naar de interne markt dan de export en of leiden tot hogere waarden van de goederen;
 • de ontwikkelingslanden zullen over enkele jaren stagneren in bevolkingsgroei. Levensverwachting wordt hoger en aantal kinderen per gezin neemt af. Scholing neemt toe en duur van arbeidsleven zal langer worden. Consequentie is dat grote reserves aan ongeschoolde, goedkope arbeid wordt kleiner. Denk hierbij aan landen als China maar ook ASEAN landen, Turkije en India m.u.v. Bangladesh en sub Sahara Afrika.
 • de ecologische crisis zal invloed hebben op de economische ontwikkeling. Gebrek aan water en energie (olie) en de conflicten die hieruit voorvloeien zal effect hebben op de kosten van de productie
  • vezels worden duurder. Katoen is goed 50% van de vezelproductie. Katoen is een grote gebruiker van water. Teelt zal onder druk komen staan van de verstedelijking en of verdrongen worden door gewassen met een hogere opbrengstwaarde. Sommige voorspellingen gaan uit dat over 10 jaar een tekort va 15% zal betekenen een 30% hogere prijs;

Consequenties van de verandering

Het algemene business model van de kleding industrie de afgelopen decennia is gebaseerd op het aanboren van nieuw potentieel op arbeidsmarkten in ontwikkelingslanden en goedkopere grondstoffen. Hierdoor is het moeilijk geweest een goede business case te krijgen voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe materialen. Traditioneel zit de industrie nog steeds op “draad en naald” verbindingen. Productiviteit neemt nauwelijks toe, de lage lonen nam domweg de behoefte weg de productie efficiënter in te richten. Innovaties bleven achterwege, sommige markten uitgesloten maar dat wordt innovatie als onderscheiden concurrentievermogen gebruikt, zoals de sportindustrie.

De kledingindustrie kent een aantal uitdagingen:

 • er komen en zijn doorbraken in materiaal technologie;
 • hierbij zijn er alternatieve confectie methodes denkbaar;
 • de voortschrijding der techniek in automatisering geeft kansen in betere beheersing van producten en processen. Massa individualisatie is mogelijk en betaalbaar.

Hierdoor wordt het mogelijk om productie dichter bij huis te doen en reactiever te zijn op (lokale) markt ontwikkelingen. 

Verandering van consumenten gedrag en markten

 Demografische ontwikkeling

 • 45+ grootste groep consumenten en dus trend bepalend;
 • Aandeel jongeren in bevolking verminderd;
  • Hoger opgeleid;
  • Verhoogde immigratie voor minder geschoolde arbeid;

Markt is stabiel in omvang, groei alleen in waarde

Kleding en textiel zijn niet langer meer een groeimarkt in ontwikkelde landen. Groei van de markt zal alleen nog plaats vinden in landen in ontwikkeling zoals de rand van Europa, China, ESEAN landen en India. Groei in de ontwikkelde markten zal dus in hoofdlijnen plaatsvinden in waarde.

Kleding “Share of wallet” staat onder druk  

Kleding is een primaire levensbehoefte maar ondervindt meer concurrentie van andere levensbehoeften zoals  gezondheid (wordt duurder door vergrijzing en ontwikkeling), verzekering (tegen een onzekere wereld), huis & inrichting (cocooning) en communicatie (internet en communicatie). Volumes zijn niet conjunctuur gevoelig wel de waarde.

Een positieve ervaring wordt belangrijker dan functionaliteit of het Product zelf

Consumenten zoeken positieve ervaring. Factoren zoals funshoppen zijn nog steeds onderscheidend in de concurrentiestrijd tussen bedrijven, winkelcentra en steden. One stop shopping in mulit functionele winkelcentra wint aan terrein. Er wordt meer geld uitgeven aan vakantie en sport. Dit alles heeft een negatieve impact op de Share of Wallet

 Effect van vergrijzing zal een aantal consequenties op :

 • maatvoering mix;
 • eisen aan draagbaarheid en comfort worden belangrijker in aankoopbeslissing;
 • mogelijkheid om medische functionaliteit aan modischere kleding toe te passen;

Gevoel van onveiligheid, zoeken naar zekerheden en bestaande waarden

Samenleving wordt zich bewust van een onveilig wordende samenleving. Varkenpest, vuurwerkramp, tsunami’s, BSE, 9/11, terrorisme dreiging zijn gebeurtenissen die op zijn minst een voedingsbodem voor dit gevoel kunnen geven. Consumenten zijn op zoek naar meer zekerheden en bekende waarden uit het “betere” verleden. Kleding dat dit gevoel van veiligheid kan ondersteunen zal aan populariteit winnen.

Onveiligheid, milieu en ketenaansprakelijkheid leidt tot extra eisen aan het Product en de Supply Chain

Voorbeelden van recente regelingen die invloed hebben op materiaalkeuzes en Producten zijn de AZO verfstoffen regeling, Cadmium besluit en de strengere controle hierop en brandveiligheid. Dit alles heeft effect op de materiaalkeuzes en het inrichten van betere kwaliteitscontrole op deze eisen in de Supply Chain.

Effect van consumenten ontwikkelen op kleding is polarisatie van positionering, ervaring en prijs

 • Verschil tussen basics en mode wordt groter (kansen voor niche markten);
 • Waarde van een artikel zal hoger worden, consument zal meer eisen stellen aan draagbaarheid, comfort en kwaliteit binnen milieu gunstige voorwaarden;
 • Share of Wallet staat onder spanning;

Conclusie

Bedrijven die in staat zijn een duidelijke strategische keuze te maken (en niet in het midden blijven) Product Positionering, kwaliteit en waarde  hebben de meeste kans de meer kritische en vergrijzende consument voor zich te winnen.