Een simpele, veilige en snelle software selectie

Een van de kritieke succesfactoren binnen de retailsector is het flexibel en snel kunnen reageren op veranderingen en uitdagingen in de markt. Om uw bedrijfsprocessen optimaal te laten werken, zijn adequate informatie en snel aanpasbare systemen tegen lagere onderhoudskosten essentieel. Dit betekent vaak de keuze tussen aanpassing van het huidige systeem of selectie van een nieuw systeem. Het vinden van een nieuw systeem vereist een gedegen kennis van de branche en de softwaremarkt.

De huidige moeilijke en uitdagende tijd vergt een verdere focus op kostenbeheersing en flexibiliteit. Deze verbeteringen zijn onder meer te bereiken door het vergaand verbeteren van de besturing en beheersen van de kosten. Deze verbeteringen zijn alleen te realiseren door het gebruik van adequate informatiesystemen.

Confectie of maatwerk: ERP voor de fashion retailer

De ondernemers richten zich op verbetering van de interne organisatie en uitbreiding van de activiteiten door autonome groei, acquisities en/of fusies.

De inkoop van de fashion heeft zich verplaatst van lokale markten naar internationale markten in het Verre Oosten en Oost- en Zuid-Europa. Daarnaast ontwikkelen de fashion-retailers meer en meer private labels die zij in bovengenoemde gebieden laten produceren. Een andere ontwikkeling is dat diverse Europese bepalingen voor de bescherming van de interne markt de import van buiten de EU ingewikkelder maken.

Net als in andere branches nemen ook binnen de fashion-retail de promotionele acties toe. Het wordt daarom steeds belangrijker dat de artikelen tijdig en in de juiste hoeveelheid en kwaliteit in de winkel liggen. Dit maakt inzicht in de voortgang van het productie- en het transportproces essentieel. Om deze processen optimaal te ondersteunen, openen de ondernemers ‘steunpunten’ in de productielanden om kwantitatieve en kwalitatieve controles uit te voeren.

Om deze trends en ontwikkelingen te ondersteunen heroriënteren veel fashion retailers zich op hun bestaande softwaresystemen. Hierbij dienen ze ook rekening te houden met de volgende trends en ontwikkelingen:

 • zij ontwikkelen alternatieve distributiekanalen (e-commerce met aansluiting op logistieke systemen);
 • zij brengen meerdere collecties per jaar uit;
 • zij hebben geconstateerd dat vergroting van de schapbeschikbaarheid direct bijdraagt aan de toename van de winst. De schapbeschikbaarheid wordt onder andere vergroot door verhoging van de transportfrequentie, verbetering van de replenishment strategieën en opschonen van voorraden gedurende het seizoen (interfiliaal, interformule);
 • de softwaresystemen worden steeds goedkoper en sneller (vergroting van de enablers);  
 • klant- en formulespecifieke leveringen nemen toe (labeling, hangers, reconditioneringen, etc.);
 • expansie daagt uit tot het benutten van synergievoordelen van een groter wordende organisatie;
 • tijdvensters binnensteden maken routeplanning complexer.

Door bovengenoemde veranderingen wordt de besturing complexer en worden er hogere eisen gesteld aan softwaresystemen. Het is daarom noodzakelijk dat ondernemers zich heroriënteren op de applicaties die zij gebruiken, die vaak in eigen beheer zijn ontwikkeld. De grotere softwareleveranciers hebben dit begrepen en begeven zich met specifieke industry solutions voor de retail op de markt.

Internationale aanbieders bedreigen locale spelers

Een aantal jaren terug waren er weinig geschikte aanbieders van standaard software pakketten voor de fashion retail. De enige die in dit segment een rol speelde waren locale aanbieders van specifiek voor de branche geschreven pakketten. Vaak waren deze pakketten ontstaan uit maatwerk voor één specifieke klant. Het pakket werd dan zodanig aangepast en herschreven zodat het ook geschikt werd voor andere klanten in de zelfde branche. Voordelen van deze pakketten zijn de goede aansluiting op locale eisen en wensen, lage aanschafkosten en de flexibiliteit van de leverancier bij aanpassingen. Nadeel is veelal de beperkte omvang van de leverancier en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid. De laatste jaren hebben echter steeds meer internationale aanbieders van standaard softwarepakketten hun pakket ook geschikt gemaakt voor de retail of de fashion – retail. Voorbeelden hiervan zijn SAP Retail, Navision Dynamics met add-ons, Oracle Retail (samenwerkingsverband van Oracle Applications en Retek, Lawson) en PeopleSoft for Retail. Deze pakketten bieden een zeer brede functionaliteit en vormen een bedreiging voor de locale niche-spelers. De aanschafprijzen van deze pakketten liggen hoger dan de pakketten van de lokale spelers.

Het selecteren van het juiste softwarepakket in deze dynamische omgeving vereist specifieke kennis van de mode branche en de beschikbare software oplossingen en ervaring met het uitvoeren van software selecties.

Gebruik Knock-out criteria!!

Waarom gaan wij uit van Knock out criteria en vergelijken wij niet op detailniveau functionaliteiten met elkaar?:

 • Complete functionaliteit is geen issue meer”;
 • Go / No Go functie: effectieve identificatie van kandidaten
 • Afwezigheid leidt tot ongewenste aanpassingen, (te) veel kosten en (te) diep ingrijpen in de DNA van een softwarepakket;
 • Meer functionaliteit toetsen met goede bedrijfscase, geen waslijst aan eisen en wensen!

Dus niet alle functies bij selectie specificeren, focus eerst op:

 • juiste keus en pas bij implementatie op details;
 • Ga uit van knock-out criteria;

Essentieel in het selectietraject is het identificeren van de juiste knock-out criteria. Onze ervaring heeft ons geleerd dat de volgende knock-out criteria voor een fashion retailer van belang zijn.

 • Zo moet het toekomstig pakket model, kleur, maat artikelstructuur kunnen ondersteunen;
 • Daarnaast komen artikelen gedurende het logistieke proces in verschillende omverpakking voor zoals, in omdozen, per assortimenten, gecombineerd in sets en per los;

In de branche specifieke pakketten ziet men deze functionaliteit over het algemeen dan ook wel terugkomen. Focus bij selectie daarom op onderscheidende criteria die daadwerkelijk de investering in de nieuwe software kunnen rechtvaardigen. Een voorbeeld van een onderscheidend criteria is het kunnen toepassen van verschillende push-pull strategieën per productgroep / artikel (bevoorradingsfrequentie versus hoeveelheid). Voor hogere marge producten kunnen frequenter en lagere hoeveelheden nageleverd worden aan de filialen in tegenstelling tot lagere marge producten. Goed toegepaste replenishment strategieën kunnen ervoor zorgen dat de schapbeschikbaarheid met procentpunten omhoog gaat zonder directe verhoging van logistieke kosten. Hiermee zijn procentpunten winstverhoging te realiseren.

Een ander voorbeeld kan zijn de toepassing en ondersteuning door het systeem van het zogenaamde “Open to Buy” principe: hoeveel kan ik nog inkopen. Traditioneel werd Open to Buy gestuurd op basis van financiële budgetten, tegenwoordig wil men in de nieuwe software applicaties ook kunnen sturen op aantallen en begin- en eindmarge.

Mogelijke andere knock-out criteria kunnen zijn:

 •  het goed kunnen opsporen van slow-movers en verplaatsen van deze slow-movers naar het beste filiaal (interfiliaal ruilen) om verkoopkans te vergroten;
 • verschillende push-pull strategieën per productgroep / artikel (bevoorradingsfrequentie versus hoeveelheid);
 • het kunnen verwerken van een artikel in verschillende verpakkingsvormen (omdoos, pakket, los item) in verschillende artikel / maat / kleur combinaties;
 • ondersteunen van het Open to Buy mechanisme (financieel, aantal, begin- en eindmarge);
 • het kunnen ‘toevoegen’ van klantspecifieke wensen aan inkooporders zoals klantspecifieke store-labels, verschillende private labels, specifieke verpakkingswensen;
 • Merchandise planning inclusief ondersteuning van promotionele acties;
 • het vast kunnen leggen van inkoopraamcontracten op verschillende niveaus: meters stof komend jaar, aantal rokken en uiteindelijk gespecificeerd per model, maat en kleur;
 • communiceren met leveranciers op grote geografische afstand via internet: bestellingen plaatsen en leveranciers inzicht laten geven in de voortgang van orders;
 • het monitoren van de inbound logistics van zuidoost Azië tot in het eigen DC en de winkel;
 • cross-docking ondersteunen;
 • Vendor Rating op basis van diverse criteria als levertijd, hoeveelheid, prijs en kwaliteit;
 • volledige integratie met bestaande POS-systemen (PLU’s, urenregistratie, opdrachten, berichtenverkeer etc.);
 • voor- en nacalculatie van inkoop / verkooporders per model;
 • simulatie van opruimingacties en voorspellen eindvoorraad;
 • …….

Het selectie proces

Onderstaand beschrijf ik in het kort:

 1. het doel van een selectieproces;
 2. het trechtermodel;
 3. maken van besturingsconcept en afleiden van KO criteria en interne afstemming van de eisen en wensen;
 4. hoe te gaan van een Long-list naar een Short-list en vroegtijdig met de leveranciers vaststellen of er een kans van slagen is;
 5. een goed voorbereide en gestructureerde demo bepaalt de initiële keuze;
 6. Baten analyse. Zonder baten geen rechtvaardiging.

 1.      Doel. Wat is het doel van het selectieproces:

 • Kiezen van Leverancier als partner voor de komende 5 tot 10 jaar
 • Inzicht in de consequenties toekomstige organisatie en werkwijze
 • Vaststellen van een realistisch implementatieplan en budget;
 • Rechtvaardiging van de enorme investeringen, een business case.

En een kans op het identificeren en doorvoeren van verbeteringen:

 • Bedrijfsprocessen;
 • Besturing;
 • Organisatie.

2.      Hanteer het trechtermodel. Voor ons is de definitie van een efficiënte selectie dat de inspanning omgekeerd evenredig is aan het aantal pakketten:

 • geen lange vragenlijsten;
 • geen demonstratie van meer dan drie pakketten;
 • motivatie eigen medewerkers;
 • leveranciersinzet afhankelijk van hun eigen succeskans.

Dit kunnen wij bereiken door het hanteren van het trechtermodel:

Trechtermodel
Trechtermodel

3.      Het besturingsconcept bepaalt de Knock-out criteria en de baten. De volgende stappen worden in deze fase uitgevoerd:

Het besturingsconcept
Het besturingsconcept

4.       Van longlist naar shortlist en committent krijgen van de leverancier. Voor zowel uzelf als de leverancier kan het onterecht selecteren op een shortlist beide partijen veel tijd en geld kosten. Hoe eerder er commitment is van de leverancier dat hij kan leveren des te meer tijd u gaat besparen in het vervolgtraject. De volgende stappen worden in de fase uitgevoerd:

 

 

 

 

 

Longlist naar shortlist
Longlist naar shortlist

 

 

 

 5.      Een gestructureerde demo bepaalt de keuze. Hoe beter de demo is voorbereid en gefocust op die zaken die echt belangrijk zijn hoe efficiënter en effectiever het verdere selectieproces kan lopen. Wij bewaken dat u de dingen ziet die er zijn en gaan niet in op “toekomstige releases” en plannen. De volgende stappen worden in deze fase uitgevoerd:

Demo naar keuze
Demo naar keuze

6.      Zonder baten geen rechtvaardiging. Baten zijn de rechtvaardiging voor de grote investeringen in een nieuw systeem. Baten drijven het grote aantal beslissingen en keuzen gedurende de selectie, de implementatie en het beheer. Het moet gaan over baten die direct en daadwerkelijk een bijdrage gaan leveren. Een hogere omzet is niet concreet en specifiek genoeg. Wij kunnen de volgende type baten onderscheiden:

 • Deels direct gedreven / mogelijk gemaakt door informatiesystemen en IT. Bijvoorbeeld EDI koppeling met afnemers, voorkomen dubbele werkzaamheden / data entry, etc;
 • Deels onafhankelijk van informatie systeem, maar door verbeterde processen dankzij nieuwe systeem. Bijvoorbeeld: verbeterde bewaking en aanvulling van winkelvoorraad, gewijzigde processen kunnen nieuwe eisen aan systeem stellen waar mogelijk vooraf identificeren en realiseren;

Ook toetsen van één pakket is selecteren. Soms zijn er goede redenen om voor één pakket te kiezen:

 • standaardisatie binnen concern;
 • ervaringen (andere bedrijfsonderdelen of branchegenoot);
 • maar  één serieuze kandidaat;
 • ……

De selectie wordt dan toetsing, maar niet overslaan! Nog steeds is het belangrijk om:

 • vaststellen doelstellingen en verbeteringen (rechtvaardiging);
 • identificeren mis-fit à vóór de implementatie;
 • opbouwen kennis voor realistisch implementatieplan;
 • en alle andere contract- / leveringscomponenten.

Waarom kan BK M&A u goed ondersteunen in de softwareselectie:

 • wij kennen de Retail markt en processen door onze jarenlange ervaring;
 • wij gebruiken een gestandaardiseerde en bewezen methode, inclusief checklists, voorbeelden, templates en contractvoorbeelden;
 • wij kennen veel Retailers en leveranciers en dus ook de interne weak spots over pakketten en leveranciers met laatste ontwikkelingen, roddels;
 • (…..omdat wij het leuk vinden om te doen)

Resume and background

L.J. Kruisdijk (Bert)

De Brandt 2, 7722 PE Dalfsen

Netherlands

 

Telephone: +31 6 811 55 196

E-mail: bert.kruisdijk@gmail.com

 

Born in 1967 (41 years),

Married and proud father of daughter of 8 and son of 3 years old

Executive summary

I am an expert in Retail (Fashion and non-food) and wholesales industry in the disciplines store operations, Supply Chain, ICT, project management, E Commerce, Product Development and Business Development. Fluent in Dutch and English.

Most people I worked with describe me as passionate, stable and a dynamic retail professional and I have more than 20 years’ experience in the field. I am perceived as an inspirational and innovative leader with a proven track record in delivering agreed results, energetic and enthusiastic. My innate competencies are being accountable, being focused and being strong. I am an ambitious and optimistic person with an adaptable and flexible management style who has worked in private, venture capital funded companies and FTSE100 businesses, with direct P&L accountability, directly managing teams of over 100 people.

I am recognized as a talented manager with a broad and international experience base (India, Japan, Korea, USA and most West European countries), with the ability to get the best from organizations. In organizations where there is a crisis I can stabilize and were change is needed I will be strong and persistent to deliver. I am hard on facts and fair to people.

Bert Kruisdijk’s specialties:

Supply chain • logistics • ICT • facility management • consultancy • project management • merchandising • sourcing • international managing teams • e commerce • e-business • inventory control • outsourcing • P&L management • turnaround and crisis management • reorganizations • business development • implementations • ICT infrastructure development

Experience

2002 – 2009 (6 ½ year):  Oilily Holding BV – Director Supply Chain,  ICT and Facility Management

Oilily is a leading Kid and Women wear business globally. Oilily operates through offices in Japan, USA, UK, Spain, Italy, France, India and Germany. Sourcing mainly in India, China, Portugal and Turkey. Oilily designs, develops, produces garments and distributes via 3 channels: Wholesales, E-Commerce and own Retail. In total 625 people are working in Oilily. More information can be found here: www.oilily-world.com .

At the end of 2002 Oilily changed ownership. Oilily was in a very bad financial and operational state and was loss making for 7 years in a row. I was one of the first MT members selected by the new shareholders supporting the Turnaround. In my role I have defined the strategy for my areas, started up and delivered strategic important change projects in the Supply Chain & ICT. After one year Oilily was profitable and after a stabilization phase growing again. Direct reports 7, indirect support 53 (outsourced, depending on moment in season 30 to 60 people).

My primary responsibilities were:

·         Supporting Retail Europe and Retail USA (operational management and store maintenance);

·         Facility Management for head office and Retail Europe (Stores, HQ and Arbo);

·         Global Logistics, Operations in US, Japan and Netherlands (warehouse, customs, production progress tracking, inventory control) including Quality Assurance and Demand Management (make to order / forecast, pre-commit);

·         Global Distribution (inbound and outbound consolidation and transport)

·         Global ICT (helpdesk, application support, web development, system support, IT audit and authorizations);

·          Managing and delivering special high risk and high impact projects.

2001 – 2002 (2 years):  NCR Retail Benelux and Germany – Professional Service Sales Manager.

NCR Corporation (NYSE) is a technology company specializing in products for the Retail (Store automation) and Financial sectors. More information about NCR can be found here: www.ncr.com

 I was responsible for selling and serving (target of € 45 mio) Tier 1customers like Albert Heijn, Schuitema, Vendex KBB, Metro, Edeka, Woolworth etc. directly and Tier 2 and 3 via indirect Channel. I was also responsible for Bid and Risk management and developing and marketing of POS software applications. I have  coached and guided the 23 sales consultants within Store Automation Netherlands and Germany and started up the Human Factor Engineering group within EMEA. Among others also on the Financial Management (Outlook processing, reporting and P&L) and managing of Indirect Channel Partners I have developed knowledge and skills. I was accountable for successful delivering the multimillion projects (Implementation and roll-out of Software and Hardware, Software Development, IT Consulting, Project Management, Euro projects etc.).

1997– 2001 (4 ¾ years): PricewaterhouseCoopers – Manager SCM Retail Operations

In 1997 I have started working with Coopers & Lybrand (later merged into PricewaterhouseCoopers) in the position of consultant Supply Chain Management with focus on Retail Operations. The next year I was promoted to Senior Consultant and within 8 months to Manager of the group for Retail Operations. In this role I was mainly focussed on selling consultancy into the Retail and was able to sell for Euro 3 mio consultancy per annum.

I have developed “thought leadership” on ICT & Supply Chain Management with Retail and Wholesale. Next to Business Process Improvement I also developed and explored knowledge about the software package SAP Retail, E- market places for Retailers and Retail Strategy. Next to doing projects with customers I was heavily involved in acquisition and coaching of consultants.  This period in my career I matured in knowledge, skills and capabilities.

1995- 1997 (2 years): Bakker Logistiek Groep – combined Wilson Sporting Goods Europe

Bakker Logistiek provides Logistical services to various Food and Non-Food branches. With a turnover of €100 mio and 750 employees it is one the largest logistic service providers in the Netherlands.

As the branch CEO, I was responsible for 109 people at the Zeewolde unit. I was primarily responsible for selling the Service Delivery concept, strategic and operational planning of transport vehicles (a total of 85 trucks), storage, cost price calculation, logistic administration for customs (C-BAC) and tax (limited fiscal representation), ICT, process mapping for clients and the financial administration.

1990 – 1995 (5 years) Scapino B.V. – Head of Logistics

Scapino is the largest shoe discounter and self-service stores (over 200) in the Netherlands. The collection contains shoes but also clothing and sports and leisure products for the whole family.

As member of the management team, responsible for the flow of goods from manufacture up to the stores, and directly responsible for the distribution centre in Assen. I managed around 125 employees in a strongly seasonal process, in which flexibility was crucial. My main responsibilities were initiating and assuring the execution of the production plan within the DC, improving the efficiency of the organization and automation at the distribution centre from purchase to delivery. Furthermore developing and carrying out the personnel policy and initiating and leading improvement projects. Also procurement of goods not for resale and car fleet management were part of my responsibilities.

1988 – 1990 Grohe B.V. Manufacturer of bathroom fittings – Head of Logistics and Purchasing

Grohe AG is Europe’s largest and the world’s leading single-brand manufacturer and supplier of sanitary fittings.

My main duties were optimizing the physical flow of goods between Germany factory and the Netherlands, set-up and maintenance of logistic planning procedures, purchase of trade goods, I also have giving training courses for supervising and promoting the company-wide use of computers and assisting the System Manager, developing a sales support system for the sales staff in the field.

 

Wereldwijd één werkwijze met Navision Pebblestone

(interview met Bert Kruisdijk uit FashionUnited mei 2007)

Wereldwijd een werkwijze met Pebblestone Fashion

Oilily bracht in 1963 een revolutie teweeg in de tot dan toe traditionele kinderkledingmarkt. Talloze vernieuwende en vooruitstrevende collecties zijn sindsdien op de markt gebracht, met fun, comfort, exclusiviteit en authenticiteit als leidraad. Inmiddels is Oilily een wereldberoemd merk, beloonmet vele (inter)nationale prestigieuze prijzen. Wereldwijd heeft de organisatie naast de Wholesale business meer dan 70 eigen winkels en verkooppunten. Om dit alles in goede banen te blijven leiden, maakt Oilily gebruik van Microsoft Dynamics™ NAV en Pebblestone Fashion®.

 “Oilily opereert wereldwijd. De stoffen en kleding worden ontworpen op het hoofdkantoor in Alkmaar. Productie vindt plaats in Zuid Europa en het Verre Oosten. Van daaruit worden de artikelen naar magazijnen in Europa, Amerika en Azie gestuurd ter distributie. Deze internationale aanpak stelt natuurlijk hoge eisen aan organisatie, processen en systemen,” Aan het woord is Bert Kruisdijk, verantwoordelijk voor onder andere de wereldwijde lCT van Oilily.

 “Oilily is volledig verticaal geintegreerd en kent zowel wholesale- als retailprocessen. Automatisering speelt een cruciale rol in het beheersen en controleren van deze processen. Door de keuze voor Microsoft Dynamics NAV met Pebblestone Fashion voor de specifieke fashionfunctionaliteit, zijn we in staat wereldwijd met dezelfde processen te werken en toch rekening te houden met de specifieke lokale eisen en wetgeving in de verschillende landen.”

 “Oilily werkte voorheen met een op maat gemaakt automatiseringssysteem. Op een gegeven moment is ervoor gekozen om het besturingsmodel drastisch te wijzigen en te vereenvoudigen door over te gaan op een controlled ‘Ready Made Garment’ organisatie”, aldus Kruisdijk. “Dit betekent dat wij onze eigen stoffen blijven ontwerpen en kiezen, maar de logistieke en financiele verantwoordelijkheid aan de fabrikanten overlaten. De productie en levering van producten-af-fabriek tot de eindafnemer zijn uitbesteed; Oilily focust zich op de controle van deze processen. Daarnaast wilden we de supply chain en de logistieke processen beter en gedetailleerder beheersen en nog beter kunnen inspelen op de markt. AI deze factoren zorgden ervoor dat we een nieuw IT-systeem zijn gaan zoeken voor adequate ondersteuning van onze bedrijfsprocessen. Bovendien bood een implementatie de unieke gelegenheid om onze processen snel en grondig te verbeteren.”

Volledige beheersing van bedrijfsprocessen

“Microsoft Dynamics NAV biedt wereldwijde ondersteuning met lokale vertegenwoordiging. Daarnaast biedt het systeem mogelijkheden om de supply chain verder te beheersen en te verkorten en managementinformatie te verkrijgen. Deze voordelen, samen met de intercompanystructuur van Pebblestone Fashion, gaf de doorslag bij onze keuze”, vervolgt Kruisdijk.

“De implementatie van Pebblestone Fashion hebben we gebruikt om de verandering van de organisatie vorm te geven. Zonder ondersteuning van een goede IT-oplossing is het immers onmogelijk om het ontwerp, de productie en de uitlevering van onze collecties, die telkens uit ongeveer 15.000 SKU’s bestaan, te beheersen. Bovendien stelt de intercompanystructuur van Pebblestone Fashion ons in staat om de financiele gegevens vanuit de diverse land en op uniforme wijze te verwerken, ondanks de verschillende juridische en fiscale eisen die er gesteld worden.”

 “Onderdeel van het hele traject was ook om de eigen winkels van Oilily te voorzien van nieuwe kassa’s en software, gekoppeld aan Pebblestone Fashion. Hierdoor zijn we in staat datgene wat we in de winkels meteen direct door te vertalen naar de samenstelling van komende collecties. Binnenkort werken alle vestigingen wereldwijd met Pebblestone Fashion. Hiermee hebben we een ‘one company’ profiel: we werken overal op dezelfde wijze met een systeem. Een van de vele voordelen daarvan is dat we binnen enkele dagen na de maandafsluiting een overzicht van de wereldwijde resultaten kunnen zien.”

“De beschikbaarheid en openheid van een grote hoeveelheid informatie, stelt ons in staat continu in te springen op de vraag uit de markt en waar nodig bij te sturen. Hierdoor kunnen we met dezelfde mensen meer werk verzetten. We komen aan veel meer dingen toe. Voorheen waren we bijvoorbeeld veel tijd kwijt aan het verzamelen van informatie. Nu besteden we deze tijd aan het uitvoeren van betere analyses en het uitzetten en opvolgen van acties”, aldus Kruisdijk.

 “Wanneer we naar de effecten van Pebblestone Fashion kijken, verwoord ik dat meestal als voigt: eerst geloofden we dat alles goed liep, daarna dachten we op basis van ervaring dat alles goed liep, maar nu weten we op basis van feitelijke informatie precies waar het goed loopt en waar nog werk aan de winkel is.”

Het orignele artikel: Wereldwijd één werkwijze

Being one company in an international environment

Economy of scale and one System strategy

One company. This means that we are looking for (1) consistency and (2) co-operation between business units.

With regard to consistency: the divisions are homogenous with regard to their activities. It therefore only seems logical that as a business we should harmonize our business processes. It is rather complicated to harmonize business processes if local IT systems are dictating different ways of working.Co-operation

Co-operation means integration. We are looking for integration on three levels: Financial, Managerial and Operational. Indeed Financial integration alone can be achieved by using the basic financial model only. Managerial integration means transparency (also regarding accounting) and requires immediate access to detailed information with standardized access for all users. This can of course be achieved by building a corporate datawarehouse, but this would be very, very costly. Finally, we have several cross-unit business processes. Operational integration requires real-time information regarding those cross-unit business processes and requires robust solutions. Both needs are best served by using one ERP-platform rather than integrating several different operational systems.

Conclusion

All in all, this is very compelling case to rely on one corporate solution rather than on several local applications that we try to link to work together. 

* This is a much a cultural issue as it is a systems issue.

 

Functional goals

Looking at concrete functional goals will also give you an idea of the sort of solution and the kind of information we are looking for.

 Some important long-term Logistics goals

 • Control the worldwide flow of goods from ex-works to in-store against benchmarked costs and quality
 • Co-ordinate the world-wide flow of goods between purchasing, production, logistics and sales world-wide
 • Ensure delivery performance from the customers perspective (including decentralised accurate real-time expected in-store date information available for customer service and customers on style level)
 • Plan and control to:
  • advise management appropriately on the expected and realised quality and costs of the logistics in the Company;
  • ensure and demonstrate that all logistical partners perform according to agreed upon tariffs and quality;
  • eliminate shrinkage;

 Conclusion

Direction for thinking: The IT infrastructure should allow (theoretically) the Company to remotely / centrally operate some of the support functions in the subsidiary: accounting, merchandising, logistics and ICT. This can be achieved if we operate from one platform / rely on one corporate solution. On the other hand we should allow divisions to implement functional applications that should boost competitive advantage, when they demonstrate (proof irrefutable) it against the corporate-level vendor’s solutions. In other words, maximum use of an ERP unless a local solution can give a significant competitive advantage which means more than just a superior ICT solution and always takes the best interest of the Company as a whole into account. This could go as far as a one corporate solution for POS.

Scapino werkt tot op de minuut nauwkeurig

(uit TTM, januari 1996)

DC DOOR AUTOMATISERING SNEL EN BIJNA FOUTLOOS

Bij de naam Scapino denken veel mensen aan schoenenwinkels. Het assortiment van dit snelgroeiende filiaalbedrijf is in de ruim 20 jaar van het bestaan echter flink uitgebreid. Naast schoenen verkoopt Scapino kleding en sportartikelen. De logistiek neemt bij het bedrijf een belangrijke plaats in. Sinds kort is een volledig geautomatiseerd Magazijn Beheers Systeem (MBS) in gebruik. Fouten in de distributie worden hierdoor vrijwel uitgesloten en de doorlooptijden aanzienlijk verkort.

Scapino begon 21 jaar geleden in Assen als schoenenwinkel. Het hoofdkontoor en het distributiecentrum van het familiebedrijf zijn hier nog steeds gevestigd. Scapino is echter al lang niet meer alleen een schoenenwinkel. Op topdogen verlaten elke dag zo’n 75.000 verschillende artikelen het DC. Scapino voert diverse merken. Niet alleen de bekende A-merken, maar ook diverse eigen labels. De gedachte achter alle artikelen is dat de kwaliteit goed moet zijn en dat de prijs guldens voordeel voor de klant moet opleveren. Het aantal filialen van de onderneming is de laotste 10 jaar hard gegroeid. Het 130ste filiaal is inmiddels een feit en het einde van de uitbreidingsplannen is nog niet in zicht. Ook in Duitsland timmert Scapino hard aan de weg.

Bert Kruisdijk is hoofd Logistiek van Scapino en is er verantwoordelijk voor dat de distributie vlekkeloos verloopt. Een dynamische ‘job’ in een snelgroeiende onderneming als Scapino. Bert Kruisdijk TTM 1996Nietemin is van een hectische sfeer op de afdeling Logistiek en in het DC zelf geen sprake. Alles loopt op rolletjes. Letterlijk. Want de rollenbanen in het overzichtelijke DC loppen vrijwel geluidloos, terwijl computers de duizenden dozen de uitgang van het magazijn wijzen.

Kruisdijk legt uit dat Scapino even in een ‘rustige’ periode zit. Als de leveringen voor de wintermaanden beginnen is het aanzienlijk drukker. De sfeer in het DC zal er echter niet wezenlijk door veranderen. Alles blijft rustig en beheersbaar, volledig onder controle. Het enige verschil is dat de rollenbanen in drukke perioden meer uren draaien. Het MBS zit echter ook dan nog lang niet aan het plafond.

Volgens Kruisdijk ziet Scapino groei als een voorwaarde om de bedrijfsfilosofie gestalte te kunnen geven. Daarvoor is het noodzakelijk dat de logistiek goed in elkaar zit. Het goederenbeheer is van grote invloed op de resultaten van het bedrijf. Om tot een optimale beheersing van de goedercnstromente komen heeft Scapino gekozen voor een zo volledig mogelijke mechanisatie en een verregaande mate van automatisering. Daardoor zijn we in staat korte doorlooptijden en hoge verwerkingssnelhedente realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de accuratesse. Met het MBS kennen we een minimum aan fouten en een maximum aan controle- en registratiemogelijkheden.

 Investeringen

Om in de toekomst de goederenstromen goed te kunnen blijven besturen, heeft Scapino de laatste jaren flinke investeringen gedaan. Over bedragen wil Kruisdijk niets kwijt. In de eerste plaats is geinvesteerd in een noodzakelijke uitbreiding van de magazijnen. Het oppervlak groeide met 30 procent. Van minstens even groot belang is de ontwikkeling en ingebruikneming van het Magazijn Beheers Systeem (MBS), waarmee niet alleen een computerprogramma wordt bedoeld, maar een compleet nieuwe organisatievorm gebaseerd op een uitgebreid automatiseringssysteem en een geavanceerde sorteerstraat. Hiermee is het bedrijf in staat volledig geautomatiseerd de goederenstroom te beheersen aan de hand van onder meer voorradeninformatie, voorspellingen en capaciteitgegevens.

Meetpunten in het sorteersysteem zorgen ervoor dat alle handelingen worden gecheckt en dat alle informatie hierover wordt vastgelegd en eenvoudig toegankelijk is. Hoewel Scapino over een eigen automatiseringsafdeling beschikt werd ervoor gekozen om het computerprogramma voor het M BS niet zelf te ontwikkelen. Software-producent ICT kreeg de opdracht een programma te schrijven dat een koppeling met de bestaande programmatuur mogelijk maakt. Vander Lande werd gevraagd om de sorteerstraat te bouwen. Van idee tot implementatie nam slechts anderhalf jaar in beslag.

 “De veranderingen door het MBS zijn drastisch’, vertelt Kruisdijk. ‘Handmatige arbeid komt voor de ruim 100 magazijnmedewerkers nog maar weinig voor. De efficiency en de capaciteit zijn aanzienlijk toegenomen. Het MBS levert echter ook op heel andere terreinen voordelen . Zo is het arbeidsplezier van de medewerkers in het DC flink toegenomen. Opmerkelijk in het DC is de aanwezigheid van slechts drie laaddocks voor binnenkomende goederen. Twee hiervan worden gebruikt voor de automatische sortering. De derde is voor het aan leveren van bedrijfsgoederen.

Een medewerker van de afdeling Logistiek is ‘full time’ in de weer met het plannen van binnenkomende goederen. Leveranciers dienen er rekening mee te houden dat de planning tot op de minuut nauwkeurig is geregeld. Over het algemeen levert deze minutieuze ‘JIT’ volgens Kruisdijk geen problemen op. Mocht een leverancier onverhoopt te laat zijndan heeft het sysleem voorlopig zoveel overcapaciteit dat een oplossing snel is gevonden. Kruisdijk:

‘We kunnen zo’n 1.000 dozen per uur lossen. Een vrachtwagen die te laat arriveert, nemen we er tusssendoor. Behalve veel sneller, kunnen we met het MBS ook nauwkeuriger werken. De voorraadbeheersing begint namelijk meteen bij het lossen. Ten eerste leest een computer direct welke produkten binnenkomen. Dat kan omdat alle artikelen door de leveranciers zijn voorzien van een barcode conform de voorschriften van Scapino.

Vervolgens vindt aan de rollenbaan waar de goederen binnenkomen een steekproefcontrole op kwaliteit en inhoud plaats. Voordat de chauffeur is vertrokken zijn de binnenkomende goederen gecontroleerd. De goederen die buiten de steekproef vallen gaan direct door naar de 20 sorteerbanen. Daar worden de artikelen op pallets geplaatst.

Capaciteit

Het systeem zit nog niet op de helft van de capaciteit. Zelfs op drukke dagen zijn alle verzendingen binnen enkele uren verwerkt. In de reachtruck is een beeldscherm gebouwd waarop de chauffeur ziet in welk gebied hij de goederen moet plaatsen. Ter plekke kiest hij zelf de lokatie en legt deze door middel van scanning vast. In de centrale computer van Scapino is alle informatie direct beschikbaar voor de afdeling ‘Merchandise’ die de goederen naar de winkels verdeelt. Bevoorrading van de winkels vindt voor een deel plaats op basis van verkoopgegevens.

 Elke avond ‘zuigt’ de centrale computer de kassa’s van de filialen leeg en wordt de behoefte aan nieuwe voorraad vastgesteld. Daarnaast worden de winkels voortdurend voorzien van nieuwe, seizoensgebonden assortimenten. De doorloopsnelheid hiervan is bijzonder hoog. Binnen 24 uur na binnenkomst in het DC zijn deze assortimenten op weg naar de winkels. In het hoogseizoen verlaten elke dag 75.000 produkten het DC in Assen. Het sorteersysteem zou met een dubbele hoeveelheid evenwel geen moeite hebben. De produktie binnen het DC, uiteraard aan de hand van volledig automatisch  opgestelde pick-lijsten, gebeurt in zogeheten batches. Een batch omvat 26 filialen. Elke bevoorradingsgolf die door het DC gaat wordt door Scapino een ‘wave’ genoemd. Dagelijks gaan minimaal twee ‘waves’ door het DC. Aan het einde van de sorteerstraat worden de artikelen in containers geplaatst en naar de vijf docks voor uitgaande goederen gereden. Sloots uit Assen verzorgt met circa 15 auto’s de distributie.

Kruisdijk: ‘Vroeger deden we het transport zelf. Omdat we seizoensgebonden artikelen verkopen, hebben we in de bevoorrading met pieken en dalen te maken. Het was voor ons verstandiger het vervoer uit te besteden.Daarnaast kennen we het standpunt van ‘schoenmaker blijf bij je leest’.

Scapino streeft naar een positieve, enthousiaste uitstraling. Het gebruik van kleuren speelt hierin een ondersteunende rol. Dat is ook het geval in het DC. Kruisdijk: ‘Goede prestaties vereisen goede arbeidsvoowaarden. Vandaardat wij een binnenhuisarchitect hebben ingeschakeld. Op zijn advies zijn in het interieur van het DC kleuren aangebracht en zijn de wanden op diverse plaatsen kunstzinnig verfraaid. Tot de verbeelding spreekt de artistiek gevormde rode draad die door het DC loopt: hij geeft de route aan die goederen in het magazijn doorlopen. De driehoek die op diverse plekken in de het DC is te zien, heeft een symbolische betekenis. Hij staat voor de verhouding leveranciers, winkels en klanten. De logistiek zit tussen alle betrokkenen. De prettige arbeidsomstandigheden binnen het DC hebben zeker invloed bij het werven van personeel. De meeste mensen vinden het prettig om in dit DC te werken.

Volgens Kruisdijk loopt de logistiek als een rode draad door het bedrijfsproces van Scapino. De symbolische draad zorgt ook voor verfraaiing van het DC.

Artikel uit TTM Januari 1996: Scapino op de minuut nauwkeurig