Duurzaamheid wordt pas duurzaam als het bij je past

Duurzaamheid is onderdeel geworden van dagelijks handelen. De volgende aspiratie voor duurzaamheid zie ik binnen ons dagelijks handelen:

 • Al het leven is met elkaar verbonden, maar de mens (in algemene zin) heeft zichzelf buiten die verbondenheid geplaatst door meer te gebruiken van natuurlijke hulpbronnen dan de aarde kan aanmaken. Daardoor kan de natuur niet meer op ons rekenen;
 • Duurzaamheid gaat over de kwaliteit van verbindingen tussen delen van systemen, zowel ecologisch als sociaal. Daar zit de ambitie in: het doel om beter te leven;
 • Goede sociale en ecologische verhoudingen zijn ook de bron van economische ontwikkeling en groei. Die groei hoeft dus niet stopgezet te worden voor duurzaamheid. Kortom duurzaamheid kan omzet verhogend en of kosten verlagend werken;
 • Hoe bewuster we de verbindingen beleven, hoe meer duurzaamheid een levend deel van onszelf wordt. Door onze eigen natuur in waarde te laten, ontstaat er een zachte verbinding met de natuur in haar geheel. Dan alleen hebben abstracte begrippen als duurzaamheid en milieu echt met leven te maken en is het meer dan een hype.

In die aspiratie ligt dan het verbinden van mensen, natuur en ecologische systemen en dit zijn dan tevens de thema’s waarop wij duurzaamheidsbeleid binnen de Supply Chain zouden moeten ontwikkelen.

Helemaal terug geredeneerd naar de kern van het vraagstuk zijn wij in feite voor wat betreft voeding de bemiddelaar tussen mens en aarde en voegen hier waarde toe door product, plaats en wijze van verkopen. Vloeistof en voedingsmiddelen (door de natuur gemaakt) bemiddelen wij tussen de natuur en de klanten waarmee zij zich in leven houden en hebben dus in ieder geval qua veiligheid maar ook op duurzaamheid een verantwoordelijk beroep.

Duurzaamheid is een onderdeel geworden van ons Business plan. Hierin worden initiatieven opgenomen om bedrijfsactiviteiten “groener” te maken rondom rode draden in duurzaamheid. Daarnaast worden in inkoopafwegingen duurzaamheidsaspecten meegewogen in de keuze.

Onderstaand een verdere verdieping van de ecologische en sociale rode draad waarlangs wij beleid zullen moeten ontwikkelen

 • Ecologische rode draad – de cirkel rond maken en productiviteit verhogen. Op dit moment halen wij meer uit de hulpbronnen dan dat de natuur kan aanmaken. In principe leven wij van de rente en souperen de hoofdsom ook op en daarmee hebben wij geen toekomst. Wij komen hieruit door efficiënter die hulpbronnen te gebruiken, middels productiviteit van hulpbronnen te verhogen en cyclisch te produceren. Organische hulpbronnen (maar ook andere zoals bv. fossiele) weer opnieuw te gebruiken/niet te verarmen door daar vanuit een circulaire optiek naar te kijken v.w.b. het productie proces. Voorbeelden hierbij zijn: Het terugbrengen in de natuur van organische hulpbronnen is een van onze rode draden in de duurzaamheid aanpak zijn. Hierbij wordt gedacht aan inzamelen apparatuur, GFT naar compost, koffiedrab teruggeven aan champion kwekers en vervolgens deze champions weer inkopen, afval recycling etc. producten met moderne productie technologie gemaakt in te kopen etc.
 •  “Het goede voorbeeld geven” rode draad – Houding en gedrag van mensen leiden naar meer verbinden van natuur en mensen. Wij spreken als leiders dan ook uit dat wij verantwoordelijkheid willen nemen voor de effecten van ons handelen op mensen en natuur en weten dat onze stijl van leiding geven dan gericht moet zijn op het verbinden op de sociale dimensie en ecologische dimensie van het bestaan op een zodanige manier dat de kwaliteit van die relaties op een hoger niveau komt te staan. (=aspiratie van ons als leiders).

Hiervoor is nodig een persoonlijke beleving en verbinding op het punt duurzaamheid anders lukt het niet.

Zoals velen al weten komt vernieuwing en verandering vanuit jezelf. Echter wij zijn goed georganiseerd om bestaande belangen in stand te houden.

Management is bewegen tussen de bestaande coordinaten van het systeem of wel het runnen van een bestaande orde. Leiderschap gaat over meenemen van mensen naar een nieuwe orde, nieuwe manier van werken naar nieuwe verhoudingen en verbinding. Vanuit eigen “zijn” dit doen en demonstreren, anders gebeurd het niet.

In het kader van duurzaamheid in relatie tot leiderschap is persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke vernieuwing van wezenlijk belang. Als manager ga je niets veranderen, als leider alleen. Er is nu een enorme behoefte aan leiderschap omdat er zoveel moet veranderen.

Ik wil verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van mijn handelen op mensen en natuur, hiervoor moet ik verbinden op de sociale dimensie en ecologische dimensie van het bestaan op een zodanige manier dat de kwaliteit van die relaties op een hoger niveau komt te staan. (=aspiratie) Hogere kwaliteit van de relatie tussen mens en aarde.

In volle authenticiteit hiermee bezig te zijn. Geen functionaris die een rol speelt maar die met zijn hele wezen/zijn in en voor die organisatie staat. Het doel is een rijker en voller leven, leven dringt voller tot je door, naar mate je vordert wordt je effectiever.

Dan pas wordt duurzaamheid duurzaam omdat het bij jou past.

Het heilige vuur, vakmanschap en leiderschap

Gedurende mijn loopbaan heb ik vele Retail bedrijven van binnen kunnen bekijken. De één super succesvol met sterk groeiende omzet, de andere onder hoge druk om de voorgaande succesvolle jaren te evenaren en te verbeteren. Organisaties waar de winst is verdwenen en de MT leden het zinkende schip verlaten en anderen proberen het tij te keren.

Er zijn een aantal  cultuurwaarden die in succesvolle organisaties aanwezig zijn en bij de niet succesvolle organisatie juist ontbreken. Veel van de cultuurkenmerken waren aanwezig bij het succesvolle Scapino. Keer op keer was het een feest van herkenning.

De cultuurwaarden voor succes moeten als grondwet worden vastgelegd en bewaakt worden dat deze niet geschonden worden. Kenmerken voor succesvolle organisaties zijn:

 • Het heilige vuur. Daar is voor nodig een bedrijfscultuur, charisma van de leiders en “follow the leader” mentaliteit;
 • Niet zeuren. Een hoofdknikje moet voldoende zijn om de mensen uit de startblokken te laten schieten;
 • De ondernemer zelf aan het roer. Iedere leider in de organisatie moet een ondernemer zijn en zich ook zo manifesteren.
 • Kosten laag. Waarom moet een organisatie die winst maakt vet op de ribben krijgen? Houd het simpel, houd het in de lijn. Houd het vooral doelgericht en effectief. Zo min mogelijk staffuncties, reorganiseer ook als het goed gaat.
 • Uitproberen en pionieren (innovatie moet). Er zijn vaak veel redenen om een idee niet uit te voeren. Doe het nu wel eens. Blijf ondernemer en koopman!
 • Jong en dynamisch. Dit heeft niet met leeftijd te maken maar alles met potentie en flexibiliteit;
 • Strijdbaar. Niemand mag ons tegenhouden en wij zetten ons in met hart en ziel. Het zal gebeuren zoals wij dat willen. Wij gaan “erop en erover”;
 • Risico’s durven nemen. Bij twijfel niet inhalen, maar zo min mogelijk twijfelen;
 • Creatief. Niets is onmogelijk;

Het is zo eenvoudig en een open deur. Toch ontbreekt het vaak aan het de volgende principes van ondernemerschap:

 1.  Het zien. Iedere ondernemer weet echt wel wat eraan schort. Kijk maar eens goed;
 2. Plannen maken. Iedere ondernemer weet echt wel wat er zou moeten gebeuren, we maken plannen en rapporten en krijgen adviezen van iedereen;
 3. De plannen doorvoeren. Dat is het moeilijkst.

De succesfactoren voor realisatie van plannen ligt in leiderschap en bovenstaande cultuurwaarden:

 • Ook al heeft u een uniek concept er is altijd een concurrent/vijand die u probeert te verslaan. Het gebrek aan een vijand geeft een gebrek aan focus en richting en verslapt de organisatie. Maak die vijand tastbaar;
 • Wees een inspirerend leider. Niet zo voorspelbaar, wees aanspreekbaar en aanstekelijk;
 • Zorg voor de juiste informatie. Snel, up-to-date, perfect, niet te veel maar ook niet te weinig;
 • Luisteren naar de medewerkers. Niets is meer motiverend dan de baas op de werkvloer;
 • Wees altijd op zoek naar nieuwe ideeën die kunnen worden doorgevoerd;
 • Eis net zoveel van uzelf als van uw medewerkers (wees een concurrent van uw zelf. Moedig u aan iedere dag iets te doen waar u de dag ervoor tegenop zag).
 • Stop meteen ongewenste situaties. Roep ze direct een halt toe;
 • Vergaderingen mogen niet langer dan één uur duren;
 • Medewerkers die het allemaal al zo goed weten zijn tegenwerkers (ik doe dit werk al 20 jaar, ze hoeven mij niets te vertellen);
 • Wees luid en duidelijk. Dan weet men waar men aan toe is;
 • Wees enthousiast;