Doodskus van het succes

(een artikel van onbekende afkomst maar o zo juist)

Scheppingsdrang, vernieuwingsdrift, eerzucht, het verlangen om uit te blinken…. Gaat het te ver om te stellen dat alle grote prestaties voortkomen uit een zekere mate van ijdelheid?  Actief egoisme als verzet tegen de eigen sterfelijkheid en nietigheid? Een kind verwekken, een veldslag winnen, een standbeeld verdienen. Of op bescheidener schaal: hoe strelend is het niet je eigen beeltenis in het vakblad tegen te komen (zie mijn blog)?

Maar narcisme leidt makkelijk tot oppervlakkigheid, verstarring en verminderde waakzaamheid. Een te positief zelfbeeld is voor de buitenwereld onverdragelijk en wordt de bezitter vroeg of laat fataal.

De wet van de remmende voorsprong verklaart hoe een koploper kan worden voorbijgestreeft door een achterblijver. Het zelfgenoegzame protectionisme van het eiland Groot-Brittannie na de industriele revolutie bracht dit eiland grote economische achterstand. Omgekeerd kan een achterstand stimulerend werken: de micro electronica is niet ontwikkeld door fabrikanten van radiobuizen en transistoren maar door een serie kleine bedrijfjes, waarvan een paar zeer groot zijn geworden.

Veel ondernemingen omschrijven zichzelf als slagvaardig, klantvriendelijk, betrouwbaar, flexibel en dynamisch. Alle reclamebureaus vinden zichzelf creatief, vernieuwend en service gericht. Het is de pijnlijke vraag of de voortreffelijke eigenschappen die wij onszelf toedichten ook zijn terug te vinden in het beeld dat de buitenwacht van ons heeft?

Dat is de enige en juiste naakte waarheid!!

Zorg in je bedrijf dat er “wind is op de gang”

Gedrevenheid en doelen nastreven

(Dit artikel is gemaakt voor een training van rayonmanagers in een grote retailorganisatie)

Dit artikel beschrijft de noodzaak van het hebben van wind binnen een bedrijf. Iedereen kent het belang “om de wind er onder te hebben op de afdeling” maar er zijn ook gevaren die uit verschillende windrichtingen op je afkomen.

 • Gedrevenheid en doelen nastreven;
 • Onstaan van wind;
 • Soorten winden;
 • Wat wij er mee kunnen of moeten doen;
 • Weerkundige tips en gevaren.

Gedrevenheid en doelen nastreven

Wat nu heeft gedrevenheid te maken met wind? Iemand is goed gedreven als hij een doel voor ogen heeft. Doelen, targets die gehaald moeten worden. Doelen bereik je alleen door te handelen, door actie. Bij actie ontstaat wind in alle soorten die denkbaar zijn.

Waarom is het goed om gedreven te zijn, of anders gezegd waarom is het goed om doelbewust te zijn? Een Chinese wijsgeer Lai Tse zei het als volgt:

Het hebben van een doel/richting geeft zelfvertrouwen

“Zelfvertrouwen geeft innerlijke rust

“Innerlijke rust leidt tot innerlijke vrede

“Innnerlijke vrede maakt het mogelijk gericht na te denken

“Gericht nadenken leidt tot succes

Succes leidt uiteindelijk tot zelfvertrouwen. Op deze wijze is de vicieuze cirkel rond. Het is dus goed, sterker nog noodzakelijk om doelbewust en gedreven te zijn.

Ontstaan van wind

Voor het verschijnsel wind bestaan eigenlijk twee verklaringen namelijk een natuurkundige en een bedrijfskundige.

 1. Natuurkundige verklaring van wind. Wind ontstaat door drukverschil in de atmosfeer. Wanneer een luchtmassa wordt verwarmd of vocht opneemt, dan wordt deze lichter en stijgt deze op. De vrijgekomen plaats wordt dan ingenomen door een gelijke hoeveelheid koude, droge lucht die zwaarder is. De beweging van de zware luchtmassa die de plaats inneemt van de lichtere, noemt men wind. Lucht stroomt dus van hoge drukgebieden naar lage drukgebieden.
 2. Bedrijfskundige verklaring van wind. Met de natuurkundige verklaring in ons achterhoofd is het nu ook makkelijk te begrijpen hoe wind in de winkel of het bedrijf kan ontstaan. Indien u als rayonleider vindt dat er in een winkel een lage druk aanwezig is, moet u ervoor zorgen dat er een hoge druk komt. U bent immers de hoge druk.

wolken1

Soorten winden

De frisse wind is heel belangrijk. Deze wind brengt vernieuwing en dit heeft een bedrijf hard nodig. Het is dan ook van groot belang dat een ieder die hier aanwezig is af en toe een frisse wind door zijn rayon laat waaien waardoor het resultaat wordt geactiveerd.

De windhoos. Het natuurlijke verschijnsel van een windhoos kennen wij allemaal maar wij kennen ook de gevolgen. In een bedrijf zal het ook wel eens gebeuren dat er iemand als een windhoos te keer gaat, alleen de veroorzaker van zo’n windhoos zal zich altijd moeten realiseren dat een windhoos in het algemeen een forse schade achterlaat en negatieve gevolgen zal hebben. Het uitgangspunt van een windhoos zal dus altijd een positieve functie binnen de organisatie moeten hebben.

Windstil. Een bedrijf zal een windstille situatie altijd moeten zien te omzeilen. Windstilte betekend een stilstand waartegen wij ons allen moeten blijven verzetten. Een bedrijf kan niet zonder wind.

De vieze wind. Die kent u vast allen en is zeer onaangenaam! Een vieze wind alleen worden verdreven door een frisse wind.

Tocht is een soort wind welke gemeen is. Tocht wordt veroorzaakt door problemen in de communicatie tussen mensen onderling. Ik bedoel hiermee als wij niet open met elkaar omgaan en eerlijk zijn dan kunnen winden ontstaan of stromingen binnen ons bedrijf die eerder een negatieve dan een positieve uitwerking hebben. Zodra je tocht ontdekt, moet je dit zo snel mogelijk verhelpen zodat de tocht verdwijnt en dat de positieve wind weer in haar volle sterkte haar gang kan gaan.

Wind, wat wij ermee kunnen of moeten doen

De windmolen is in ons landschap een bekend instrument en heeft vele nuttige gebruiksdoeleinden. Het allerbelangrijkste kenmerk van de windmolen is echter dat hij in gang wordt gezet door de wind. Je zou dus kunnen concluderen dat een wind bij ons in het bedrijf, en lees wind zoals wij hier zitten, ervoor moet zorgen dat de molen blijft draaien. Om de wieken van de molen altijd te laten draaien is er altijd wind nodig. Dus als wij voor wind zorgen draait de rest mee.

De windschermen. Je kunt ook zeggen de directie/verkoopleider/rayonleiders zijn hard nodig om een krachtige wind tot bedaren te brengen en om ervoor te zorgen dat deze wind welke af en toe de kop op steekt in goede banen te leiden. Een windscherm echter kan ook in een organisatie negatief zijn. Zo kan een windscherm er ook voor zorgen dat een frisse wind niet op de plaats komt waar hij terecht zou moeten komen. Zorg er dus altijd voor dat een windscherm altijd op de goede plaats en in de goede richting staat.

De windwijzer is wel een van de allerbelangrijkste manieren om te zien waar de wind vandaan komt. Zo zal een ieder in de organisatie deze windwijzer nauwkeurig in de gaten moeten houden. De windwijzer geeft namelijk aan vanuit welke richting de wind, welke wij zoals wij hier zitten elke dag weer doen aanwakkeren, waait.

Elk bedrijf heeft een windmeter. Dit instrument zal door ons regelmatig afgelezen worden en bij te weinig of te veel wind zal er passend worden ingegrepen. Goede windmeters voor ons zijn de klanten. Zij zijn namelijk diegene die als beste kunnen beoordelen welke wind er door onze winkels waait. Wij zullen dan ook altijd zeer zorgvuldig en positief moeten omgaan met de signalen van deze windmeters.

Windbestuiving. In de natuur zorgt de wind ervoor dat zaadjes vanuit de ene plant in de andere komen en daar een vrucht doet ontstaan. Ook bij ons is die windbestuiving van belang. Wij moeten met ons allen ervoor zorgen dat de wind die wij opwekken ook bij collega’s nieuwe ideeen en dus betere resultaten brengt.

Windbuilen zijn praatjesmaker, daar hebben wij natuurlijk niets aan. Met praatjes of stemmingmakerij komen wij niet verder dus wij hebben aan windbuilen geen behoefte en dienen wij deze dan ook zo snel mogelijk te laten verdwijnen.

Weerkundige tips en gevaren

Tot slot nog een aantal weerkundige tips voor een ieder aanwezig. Ga er voorzichtig mee om en wees kritisch want:

 1. Indien de wind uit de verkeerde hoek waait zullen wij als de bemanning van het schip maatregelen moeten nemen om dit probleem te klaren;
 2. Sla nooit goede raad in de wind, overweeg altijd of je met raad van een ander je voordeel kunt doen;
 3. Indien wij dingen doen die onze winkels niet ten goede komen zullen wij moeten accepteren dat wij de wind van voren krijgen;
 4. Blijf altijd alert, ondernemend en positief want van de wind alleen kunnen wij niet leven;
 5. Binnen onze organisatie zullen wij als eenheid moeten optreden en ervoor moeten zorgen dat wij altijd onze concurrenten voorblijven. Dus wij moeten ervoor vechten dat zij nooit de wind uit onze zeilen nemen;
 6. Blijf consequent in gedrag en werk en volg de uitgezette koers. Zorg ervoor dat men nooit zal kunnen zeggen, bij hem weet je het maar nooit, want “hoe de wind waait, waait zijn jasje”;
 7. Laten wij onze gezamenlijke gedrevenheid (winden), bundelen tot een stevige frisse wind. Dan weten wij zeker dat deze gezamenlijke inspanning ons geen windeieren zal leggen.