Waarden voor een Retailer

Ondersteun je cultuur met de  juiste waarden voor een Retail organisatie

Retailing in het algemeen is een omgeving waarbij snel kunnen inspelen op veranderingen en  ondernemerschap belangrijk zijn. M.i. zijn de volgende cultuurkenmerken bepaalde succes criteria voor een onderneming:

  • Flexibiliteit van reageren – mogelijkheid om de organisatie snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Vaak laten beslissingen te lang op zich wachten en zijn er te veel management lagen betrokken bij het maken van bv business cases.  Dit ontmoedigt actie gerichtheid.
  • Cost driven en Lean & Mean – Heldere inzicht creëren in toegevoegde waarde van activiteiten en organisatie onderdelen, in  staat zijn snel, goede beslissingen te nemen. Geef managers en hoofden van dienst mandaten mee en stuur op resultaat, niet  alleen op het volgen van het proces. Vier van “tijd tot tijd” je successen en leer van foute beslissingen.
  • Product, Sales en klantretentie focus – Zorg ervoor dat klantcontact excellent verloopt tijdens verkoop en service teneinde nieuwe  klanten te winnen en bestaande klanten te behouden. Zaken als loyalty, CRM mogen niet ontbreken;
  • Expanderen, binnen en buiten de formule – Helder inzicht in de groeiwens en richting van de omzet, omzetten in expansie  drift. Durf te expanderen buiten traditionele producten. Immers groei moet in Retail;
  • Design, Inkoop is verkoopgedreven (ketenmodel) – Altijd ontwerpen mede op basis van verkoop statistieken en altijd scherp  inkopen ten einde de kosten en marge te verbeteren. Zorg ervoor dat inkoop niet hoofdzakelijk productgedreven is;
  • Management focus of KSF’s – Niet meer focussen op proces en alle issues maar op kritieke succesfactoren van je onderneming, de rest is afleiding en vaak politiek. Wees hard en streng op feiten en wees eerlijk tegenover je mensen, resultaat telt;
  • Ondernemersmentaliteit – Omschreven als pro actieve management activiteit teneinde externe veranderingen en interne  kracht optimaal te vertalen naar kansen en winstgevende bedrijfsactiviteiten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s